Kolegij gradonačelnika

Ovogodišnji riječki proračun smanjen za 63,7 milijuna kuna. Evo zašto

Damir Cupać

Foto: V. KARUZA

Foto: V. KARUZARIJEKA – Gradonačelnik Vojko Obersnel proslijedio je Gradskom vijeću treći rebalans ovogodišnjeg proračuna, a pročelnik Odjela gradske uprave za financije Ante Mađerić pojasnio je da je riječ o tehničkom rebalansu.


– Prijedlog trećih izmjena i dopuna proračuna predstavlja tehnički rebalans proračuna, odnosno potrebno je rebalansom proračuna uskladiti dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine te izvršiti izmjenu plana na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna. Ovim izmjenama i dopunama predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1.115.173.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 63,7 milijuna kuna, odnosno za 5,4 posto u odnosu na tekući plan za 2019. godinu. Rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.096.770.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 63 milijuna kuna, naveo je Mađerić.


Pokriti manjak


Pročelnik je naglasio da se proračunom za 2019. godinu planira pokriće manjka iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 57,3 milijuna kuna, od čega Grad planira pokriće manjka u iznosu oko 56 milijuna kuna, a proračunski korisnici u iznosu od oko 1,2 milijuna kuna.
– Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu, u energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola, u poduzetničke projekte te projekte u području gospodarenja otpadom. Navedeni projekti se sufinanciraju sredstvima iz europskih fondova. Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova. Vezano za smanjenje rashoda, na prihodnoj strani proračuna kod prihoda od pomoći i primitaka od zaduženja se također planira smanjenje, odnosno usklađenje prema dinamici realizacije projekata koji se financiraju prihodima od pomoći iz europskih fondova te kreditnim sredstvima kojima se financira vlastito učešće u navedenim projektima, pojasnio je Mađerić, naglasivši da će se projekti realizirati, ali je dinamika realizacije pomaknuta.


Prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna prihvaćen je na Gradskom vijeću 30. svibnja 2019. godine. Razlozi su bili prihvaćanje nove Odluke o komunalnoj naknadi 28. veljače 2019. godine, kojom su na drugačiji način utvrđene zone naplate komunalne naknade te su izvršene korekcije koeficijenata zona sukladno stupnju komunalne opremljenosti pojedinih područja u gradu.


– Rezultat primjene nove Odluke je povećanje prihoda od komunalne naknade te je prvim rebalansom proračuna za 2019. godinu povećan plan za devet milijuna kuna.


Smanjenje/povećanje


Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. veljače 2019. godine donesena je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina vrijednih gotovo 50 milijuna kuna. U skladu s potpisanim Sporazumom, Prvim rebalansom proračuna za 2019. godinu je planiran navedeni prihod, pojasnili su u Odjelu gradske uprave za financije.


Drugi rebalans prihvaćen je na rujanskoj sjednici Gradskoga vijeća. Jedina promjena je izvršena na rashodnoj strani unutar Odjela gradske uprave za kulturu, između dva kapitalna projekta, preraspodjelom sredstava s jednog projekta na drugi, a radi se o kapitalnim projektima »Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt – EU« i »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU«. Naime, za oko 16,6 milijuna kuna smanjeni su rashodi za prvi projekt, a za isti iznos povećani u drugom projektu koji uključuje obnovu Palače šećerane i broda »Galeb«.