Grad prijatelj djece

Ovo su riječke Naj-akcije za djecu, uručena su im priznanja i nagrade

Sanja Gašpert

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

CTK Rijeka za STEM park, OŠ Nikola Tesla za Školsko poslijepodne i Vijeće mladih Benčić za VMB Lab Galerije Kortil ovogodišnji su dobitniciCentar tehničke kulture Rijeka za projekt STEM park, Osnovna škola Nikola Tesla za projekt Školsko poslijepodne samo za mene te Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje Vijeće mladih Benčić za VMB Lab Galerije Kortil ovogodišnji su dobitnici nagrada za Naj-akciju 2022., u okviru akcije Gradovi i općine prijatelji djece.


Prijem za dobitnike priznanja i nagrada održan je danas u Salonu Grada Rijeke, a nagrade su uručili zamjenici riječkog gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski te pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar.


Grad Rijeka je na natječaj Naj-akcija 2022. imao pravo prijaviti tri akcije i sve tri su osvojile priznanja za Naj-akciju.

– Kako bismo najbolje uvidjeli potrebe djece, svijet nekada trebamo gledati kroz dječje naočale. Naša je zadaća pratiti odrastanje djece, omogućiti im što bolje obrazovanje, usmjeravati ih, omogućiti im rast i razvoj u atmosferi tolerancije, otvorenosti, uvažavanja različitosti i sigurnosti.


Kao i do sada, nastavit ćemo podržavati sve akcije koje pozitivno utječu na razvoj djece, jer time razvijamo našu zajednicu i ulažemo u našu budućnost”, rekao je zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski čestitavši dobitnicima nagrada te istaknuo kako Grad Rijeka titulu Grad-prijatelj djece nosi od 2005. godine, što je zadovoljstvo, ali i svojevrsna obaveza.


STEM park


STEM park, koji se nalazi ispred Osnovne škole Nikola Tesla, CTK-a Rijeka realizirao je u suradnji s Fakultetom za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Astronomskim društvom Višnjan, Gradom Rijeka, projektantskim uredom Urbanistički studio Rijeka d.o.o. te djecom i odraslim volonterima.


Namijenjen je djeci od 2 do 12 godina, a zamišljen je kao zanimljivo i poučno igralište koje djeca mogu koristiti u svoje slobodno vrijeme, ali i za provedbu terenske nastave. STEM park ima web stranicu na kojoj se može pronaći detaljan opis svih elemenata parka, kao i prijedlog aktivnosti koje se mogu provoditi na njima i/ili pomoću njih, a QR kodovi postavljeni na spravama olakšavaju korištenje elemenata parka.“Najviše nas veseli što je park prepoznat i što ga koristi veliki broj djece. Zamišljen je da bude veseo i da kroz igru zainteresira djecu za STEM područja”, rekla je koordinatorica razvojnih program CTK-a Zagorka Prce Veseli.


Školsko poslijepodne


Pohvaljena akcija Školsko poslijepodne samo za mene OŠ Nikola Tesla osigurava podršku učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka emocionalnih i ponašajnih poteškoća.


Radi se o učenicima iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenicima sa složenom obiteljskom situacijom, učenicima s određenim razvojnim teškoćama te učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine.


U okviru akcije učenike se aktivno potiče na razvoj radnih navika, usvajanje zdravih životnih navika, stjecanje vještina efikasnijeg učenja, socijalnih i komunikacijskih vještina te na razvoj pozitivne slike o sebi.


Kako je istaknuto, evaluacija programa ukazuje na značajno poboljšanje u smislu boljeg psihofizičkog zdravlja djece, boljeg školskog uspjeha, razvijenijih radnih i higijenskih navika, komunikacijskih i socijalnih vještina i višeg samopoštovanja.


Ukupan prosjek postignutih ocjena učenika je 3,87, a vladanje im je uglavnom ocijenjeno kao uzorno i dobro.


Jedna od koordinatorica i voditeljica projekta, psihologinja u OŠ Tesla Orjana Marušić Štimac istaknula je kako se tijekom sedam godina provedbe ovog projekta, u školi stvorila velika sinergija koja je također doprinijela boljem socijalnom statusu djece korisnika ovog programa.


VMB Lab


Pohvaljena je i akcija za djecu Udruge za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB, čiji je cilj poticanje dubljeg i trajnijeg odnosa između djece, umjetnosti i prostora.


Projekt se sastoji od edukativno-kreativnih radionica za djecu na temu aktualnog postava izložbe u Galeriji Kortil. U projektu je do sada sudjelovalo 54 djece i 65 odraslih osoba, a, kako je rečeno, privlačenjem djece i članova njihovih obitelji u galerijske prostore i odgajanjem djece za kritičko razmatranje umjetnosti, stvara se kvalitetna sadašnja i buduća galerijska publika.


“Vjerujem da smo ovim projektom postigli to da djecu zainteresiramo za umjetnost, omogućili smo im konkretan doticaj s umjetnosti, da upoznaju galerijski prostor, da se u njemu dobro osjećaju i vjerujem da ćemo negdje segmente ovog projekta provoditi i razvijati i dalje u budućnosti”, rekla je Ivana Golob Mihić ispred Udruge Vijeće mladih Benčić.