Promocija

Ovo je nova generacija doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Promocija doktoranata vrhunac je obilježavanja Dana Sveučilišta u Rijeci.U sklopu Dana Sveučilišta u Rijeci održana je 90. promocija doktora znanosti, a čestitajući novoj generaciji, rektorica prof. dr. Snježana Prijić Samaržija istaknula je da su njihovo vrijeme i rad na obrazovanju završeni.


– Postigli ste najvišu stepenicu formalnog obrazovanja. Nadam se da ste ponosi, barem onoliko koliko smo mi ponosi na vas, koliko su ponosni vaši roditelji, obitelj i prijatelji.


Promocija doktoranata vrhunac je obilježavanja naših Dana Sveučilišta. Vi, naši doktorandi, mladi istraživači, vi ste naša nada, naša budućnost, poručila je rektorica.
Ističući razumijevanje kao važan cilj znanosti i istraživanja, naglasila je važnost većeg razumijevanja života i svijeta kako bismo ga se manje bojali.– To razumijevanje često je važnije od kauzalnog objašnjavanja. Umjetna inteligencija danas može procesuirati daleko više podataka negoli čovjek, no razumijevanje i sagledavanje šire slike je nezamjenjivo.


Velik je privilegij svih nas da se bavimo ovim poslom i pozivom i zato istražujte, ne bojte se i njegujte društvenu odgovornost, naglasila je prof. dr. Prijić Samaržija.


Ukupno su promovirana 63 doktora znanosti, a doktorat na Ekonomskom fakultetu stekli su: Ana Babić, Ivana Jadrić, Danijela Kažović, Uwe Lebefromm, Željko Marčinko Trkulja, Antonija Petrlić, Marija Šiško Kuliš, Ismar Velić, Šime Vučetić i Petra Adelaja Zaninović.


Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu doktorirali su: Tihana Cegur Radović, Angela Milenkovska Klimoska, Robert Svetlačić i Maša Trinajstić.


Akademsko zvanje doktora znanosti na Filozofskom fakultetu stekli su: Nikola Babić, Ivan Cerovac, Milica Czerny Urban, Vlatka Družinec, Matko Gjurašin, Mateja Marić, Nermina Mehić, Mislav Uzunić i Nena Vukelić.


Na Medicinskom fakultetu isto akademsko zvanje stekli su: Marija Antičić Eichwalder, Antun Ferenčić, Maja Grahovac, Tamara Janković, Daria Kveštak, Marina Marcelić, Ivona Močenić, Hrvoje Mokrović, Marin Oštrić, Jelena Rajič Bumber, Damir Raljević, Tina Ružić, Marko Šustić, Renata Vidaković, Ana Zulijani i Martina Žigante.


Na Odjelu za biotehnologiju isto zvanje stekli su: Petra Grbčić, Boris Jakopović, Marcela Konjevod, Iva Orehovec, Antonela Petrović, Leo Štefan, Ivana Tomljanović i Katarina Zlatić.


Akademsko zvanje doktora znanosti na Pomorskom fakultetu stekli su: Mario Bakota, Jakša Mišković i Matthew Sumner.


Isto akademsko zvanje na Tehničkom fakultetu stekli su: Andrej Borić, Luca Braidotti, Petar Gljušćić, Luka Grbčić, Mateo Kirinčić, Nikola Lopac, Ivan Lorencin, Ivana Lučin, Vedran Medica Viola, Denis Rabar, Adnan Ramakić, Diego Sušanj i Marko Šrajbek.