Bravo!

Ove su dvije prosvjetne radnice iz PGŽ-a upravo dobile najviše godišnje obrazovne nagrade u Hrvatskoj

Ingrid Šestan Kučić

Riječ je o najvećem priznanju u hrvatskom obrazovnom sustavu, a ove su godine dodijeljene dvije nagrade za životno djelo te 15 godišnjih nagradaRIJEKA – Nensi Araminčić, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz riječke Medicinske škole i Gordana Podobni, učiteljica razredne nastave OŠ dr. Branimira Markovića Ravna Gora ovogodišnje su dobitnice godišnje nagrade Ivan Filipović s područja Primorsko-goranske županije. Riječ je o najvećem priznanju u hrvatskom obrazovnom sustavu, a ove su godine dodijeljene dvije nagrade za životno djelo te 15 godišnjih nagrada Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima i skupini znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada.


Nensi Aramničić kao nastavnica strukovnih predmeta vrlo je aktivna u životu škole. Sudjeluje u mnogim projektima kao što je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u području zdravstva, članica je podsektorske radne skupine u sektoru zdravstva i socijalne skrbi, sudjeluje u izradi strukovnih kurikuluma u području zdravstva, autorica je modula za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta 2020. godine. Nagrađena je Nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava RH uz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2019./2020. Autorica je modula Osnove menadžmenta i menadžerske vještine za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u sklopu ESF projekta Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta u 2020. godini.


Također, autorica je 21 digitalnoga obrazovnog sadržaja objavljenog na portalu ASOO-a i mrežnim stranicama MZO-a namijenjenih učenicima srednjih škola u uvjetima online nastave te dokumenta Preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja u ovoj školskoj godini objavljenih na mrežnim stranicama ASOO-a. Isto tako, autorica je izbornoga nastavnog modula Medicinsko-laboratorijska dijagnostika obrazovnoga programa Zdravstvene gimnazije te fakultativnoga predmeta Molekularna patologija u strukovnome kurikulumu Zdravstveno-laboratorijski tehničar za 4. razrede. Stručna je savjetnica i suradnica Hrvatske komore zdravstvenih radnika te počasna članica Hrvatske udruge laboratorijske medicine. Dobitnica je zahvalnice Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za promociju Ljetne škole CSI struke, a sada je već u petom mandatu predsjednica Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci te je u petom mandatu članica Povjerenstva za kvalitetu škole. Vrlo uspješno surađuje i sa zdravstvenim školama u Hrvatskoj, učeničkim domovima, zdravstvenim ustanovama, visokim učilištima, školskom medicinom te agencijama u sustavu. Ističe se i svojim humanitarnim radom te već 20 godina skrbi i zajedno s učenicima pomaže Dječjem domu Ivana Brlić Mažuranić i Socijalnoj samoposluzi u Rijeci.
Uz nju godišnjom je nagradom nagrađena i Gordana Podobnik u čijem je radu prisutan širok krug interesa koji rezultiraju raznim aktivnostima za unapređenje rada učenika, učitelja i lokalne zajednice. Ističe se kontinuiranim usmjerenjem na očuvanje baštine, istraživačkim pristupom nastavi, integracijom sadržaja u nastavnim predmetima, izvannastavnim i projektnim radom, projektom međugeneracijske suradnje. Značajan je njezin doprinos u promicanju zavičajnosti uz objavljivanje učeničkih radova u zbornicima “Tragom priča, običaja i pjesama”.


Provela je istraživanje narodnih priča Ravne Gore. Priče su analizirane, prevedene i ilustrirane, napravljen je zvučni zapis te rječnik. Kontinuiranim poticanjem djece na predstavljanje zavičajne riječi, suradnjom s autohtonim govornicima, osjećajem važnosti predstavljanja škole i zavičaja snažno utječe na zaustavljanje gašenja zavičajnoga govora. Organizatorica je mnogobrojnih izložbi u kojima nastoji dječje stvaralaštvo približiti članovima lokalne zajednice i mještanima Ravne Gore promičući vrijednosti građanskoga odgoja i obrazovanja, ekologije i održiva razvoja. Svoje znanje i iskustvo uobličila je u niz različitih članaka, predavanja i knjiga, a od 2018. je i suautorica udžbenika iz prirode i društva za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.