Predškolski program

Ove godine znatno manji broj prijava budućih prvašića u program male škole. Javilo ih se svega 48

Ingrid Šestan Kučić

Kako je broj polaznika predškole znatno smanjen, oni će u sklopu dječjih vrtića More, Sušak i Rijeka biti integrirani u redovne skupine. Razlog manjem broju predškolaca leži u činjenici da je vrtićkim sustavom obuhvaćeno sve više djeceRIJEKA – U tri riječke predškolske ustanove program predškole ove će godine ukupno pohađati 48 školskih obveznika, a u usporedbi s prijašnjim godinama, riječ je o znatnom smanjenju broja predškolaca prijavljenih za taj program. Razlog tome, slažu se ravnateljice riječkih vrtića More, Sušak i Rijeka, činjenica je da je sustavnim odgojem i obrazovanjem obuhvaćen sve veći broj djece. Najveći broj polaznika predškole prijavio se u najveću ustanovu, Dječji vrtić Rijeka, a ravnateljica Davorka Guštin kaže da će svi polaznici biti integrirani u redovan odgojno-obrazovni rad.


– Prijavljeno je 34 djece, a s obzirom na to da je u svim centrima predškolskog odgoja prijavljen manji broj djece od minimalnog broja za formiranje skupine, neće se formirati nove, već će djeca biti integrirana u redovne skupine. Nekada smo imali situaciju da je u svakom centru bilo prijavljeno toliko djece da se mogla oformiti posebna skupina. Program počinje 1. veljače i trajat će do 31. svibnja, a stručni će suradnici s roditeljima održati online sastanke, jer se roditeljski sastanci zbog epidemioloških mjera u vrtiću ne mogu organizirati – kaže Guštin.


U redovnim skupinama


Integracija djece u redovite odgojne skupine primijenit će se i u Dječjem vrtiću More čija ravnateljica Jasna Crnčić kaže da je taj vrtić zaprimio šest prijava.
– Imali smo dvije opcije, odnosno, ako bude veći broj djece, formirala bi se posebna skupina, a ako bude manji, djeca bi se integrirala u redovne skupine. S obzirom na to da je broj manji, provest će se integracija tako da će djeca biti smještena u vrtiće najbliže mjestu stanovanja, a program će pohađati u jutarnjim satima. Svaki dan po tri sata te će biti uključeni u iste aktivnosti kao i redovni polaznici – ističe Crnčić.
Dječji vrtić Sušak, kaže ravnateljica Milena Vuletić, imat će osam polaznika predškole koji će se također integrirati u redovne odgojne skupine.


Stjecanje kompetencija

Kompetencije koje će dijete steći ili unaprijediti kroz program odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Ukupno 250 sati


– Djeca će se rasporediti u vrtiće prema mjestu stanovanja i pohađat će redovan program svakodnevno od 8 do 11 sati. Ovo je treća godina da je broj polaznika manji nego ranije, a očito je rezultat sve većeg obuhvata djece redovnim program odgoja i obrazovanja, kazala je Vuletić.


Ovogodišnja je predškola namijenjena djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena do 31. ožujka 2015. godine, jer ukoliko dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu mora se upisati u program predškole kroz koji će se, u krugu svojih vršnjaka, pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza. Predškola je za polaznike besplatna i realizira se u ukupnom fondu od 250 sati.