Do 8. listopada

Otvoren poziv za javna priznanja Grada Kraljevice

Jakov Kršovnik

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaGrad Kraljevica poziva na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2021. godini. Prijedlozi za počasnog građanina Kraljevice, nagradu Grada za životno djelo i godišnju nagradu Grada Kraljevice do 8. listopada trebaju biti dostavljeni na adresu gradske uprave, Grad Kraljevica, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, s naznakom – “Natječaj za dodjelu javnih priznanja”.


Prijedloge za dodjelu javnih priznanja za životno djelo i godišnju nagradu Grada Kraljevice mogu podnijeti: vijeća MO-a na području Grada Kraljevice, ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Kraljevice, vjerske zajednice, najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Kraljevice, najmanje trećina članova Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, osim Odbora za javna priznanja te gradonačelnik Grada Kraljevice.


Prijedloge za počasnog građanina Kraljevice mogu podnijeti gradonačelnik i trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obavezno treba sadržavati: ime i prezime ili naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi, uz navođenje osnovnih podataka (kratak životopis), naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog, iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.
Prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora potpisati ovlaštena osoba predlagatelja i ovjeriti ga pečatom, poručuju iz Grada Kraljevice te napominju da sam tekst obrazloženja treba biti na najviše jednoj stranici papira A4.


Uz to, predlagatelj je u prijedlogu obavezan navesti i kratki tekst od najviše petnaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan doprinos i postignuće za dodjelu javnog priznanja, zaključuju iz Grada.