Energo

Otkriveno koliko će od 1. travnja pojeftiniti plin u Rijeci. Nekima će zvučati kao “prvoaprilska” šala

Jagoda Marić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

U Energu će se držati odluke HERA-e i snizit će cijene taman onoliko koliko je regulator propisao, dok će kupcima HEP Plina sa sjedištem u Osijeku, cijena plina biti niža za 5,2 posto u odnosu na današnju cijenuOd 1. travnja ove godine kućanstva u Hrvatskoj plaćat će plin u prosjeku po cijeni koja će biti jedan posto manja od sadašnje. Posljedica je to odluke Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) koja je odredila nove maksimalne cijene plina za kućanstva i izračunala da će to u prosjeku značiti smanjenje godišnjeg troška od 5,60 do 196 kuna, ovisno o tome koliko je potrošnja po kućanstvu.


Objasnili su i da će se, primjerice, za tipičnog krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo koji koristi javnu uslugu (tarifni model TM2) godišnji trošak za plin u 2020. godini smanjiti za približno 40 kuna.


Riječ je o kućanstvima koja godišnje potroše od pet do 25 tisuća kWh godišnje, odnosno u prosjeku oko 11 tisuća kWh.
Međutim, jučer je HEP koji u veleprodaji opskrbljuje lokalne tvrtke, objavio da će on više nego što mu je HERA propisala sniziti veleprodajnu cijenu plina i da će ona biti niža za 8,1 posto, a ne samo tri posto, koliko je tražila HERA, čime je sugerirao i da sniženje cijena za kućanstva lokalni opskrbljivači mogu smanjiti za više od jedan posto.


Energo u okvirima


​Međutim, u Energu će se od prvog travnja držati odluke HERA-e i snizit će cijene taman onoliko koliko je regulator propisao, za oko jedan posto.


– Sukladno navedenoj odluci, krajnja cijena plina za kućanstva na distributivnom području Energa od 1. travnja 2020. bit će niža u odnosu na trenutačnu cijenu za prosječnih 0,93 posto. Razlog tome je smanjenje referentne cijene plina za 0,0061 kn/kWh i korekcije varijabilnog iznosa troška za opskrbu plinom, u odnosu na 2019. regulacijsku godinu, poručili su iz Energa.


To znači da će, izračunali su u toj kompaniji, kućanstva koja godišnje potroše do sto prostornih metra plina, mjesečno imati manji račun za plin za prosječno 2,62 kune.


Riječ je o kupcima iz tarifnog modela TM01 i oni će na godišnjoj razini na računima za plin u Rijeci uštedjeti 31,44 kuna. Prema HERA-inom izračunu, na razini Hrvatske u tom modelu prosječna će ušteda biti 5,6 kuna.


Iz Energa najavljuju još i to da će niže cijene plina, kao jednog od energenata u proizvodnji, za posljedicu imati i smanjenje cijene toplinske energije za kućanstva već od travnja, a točan iznos smanjenja Energo će objaviti po okončanom izračunu i odobrenju HERA-e.


U Energu su se tako očito odlučili držati gabarita koje im je zadao regulator tržišta plina. Na njih očito nije utjecala iznenadna odluka HEP-a da od 1. travnja svoje cijene u veleprodaji snize više nego što je od njih to tražila HERA.


HEP odlučio »pojačati« sniženje veleprodajne cijene u odnosu na HERA-inu odluku za još 5,1 postotnih poena, odnosno postotak pojeftinjanja je dva i pol puta je veći od onog koji je naložila HERA. Pojasnili su da su se na to odlučili zbog trenutne povoljne projekcije kretanja cijena plina na tržištu.


No, ne treba smetnuti s uma da je riječ o predizbornoj godini i da je HEP tvrtka u državnom vlasništvu, što je sigurno imalo utjecaja na ovu odluku jer ona bi u konačnici trebala značiti i niže cijene za kućanstva, odnosno za birače. Tako je odluka o snižavanju veleprodajnih cijena plina dijelom i politička.


«Pojačano« sniženje


Predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, u priopćenju koje je poslao HEP, naglašava da ta odluka predstavlja iskaz društvene odgovornosti HEP-a i njegov doprinos politikama i mjerama Vlade koje imaju cilj zaštitu i povećanje životnog standarda hrvatskih građana.


Podsjeća on da HEP još od travnja 2014. godine uspješno obavlja ulogu opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina koju mu je u prvom razdoblju povjerila Vlada Republike Hrvatske, a zatim i HERA, te je uvjeren da je HEP kvalitetno obavio sve povjerene zadaće, na zadovoljstvo vlasnika (Vlada) te na zadovoljstvo opskrbljivača plinom, i što je najvažnije, krajnjih kupaca plina.


– Možemo jamčiti da ćemo visoku razinu usluge i sigurnosti opskrbe zadržati do kraja razdoblja za koje smo imenovani opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu. Veseli nas što smo, zahvaljujući povoljnim kretanjima na tržištu plina, a sagledavši utjecaj na projicirani poslovni rezultat HEP-a u idućem razdoblju, bili u mogućnosti odrediti nižu cijenu plina u odnosu na maksimalnu koju je postavila HERA, izjavio je, prenosi se u priopćenju, Barbarić.


Uz to, iz HEP-a naglašavaju da će niža veleprodajna cijena plina koju su utvrdili omogućiti opskrbljivačima u obvezi javne usluge da dodatno smanje prodajnu cijenu plina za kućanstva. Tako će kupcima HEP Plina sa sjedištem u Osijeku, cijena plina od 1. travnja 2020. godine biti niža za 5,2 posto u odnosu na današnju cijenu, što bi kupcu s prosječnom godišnjom potrošnjom od 15.000 kWh, trošak za plin na godišnjoj razini smanjilo za 243 kune.


Taj dodatni prostor u Energu nisu iskoristili ili ga nisu vidjeli, jer na konačnu cijenu utječu i ostale stavke poput primjerice troška transporta, pa će Riječanima cijena plina od 1. travnja biti niža oko jedan posto. Koliko će biti niže cijene toplinske energije, tek će se vidjeti.


Pitali smo i Gradsku plinaru u Zagrebu kako će oni formirati svoju cijenu, hoće li se držati tarifa koje je odredila HERA ili će iskoristiti nenadano snižavanje veleprodajnih cijena, ali su nam iz te tvrtke poručili da će oni pokušati samostalno nabaviti plin na tržištu od najpovoljnijeg ponuđača.


– Sukladno Zakonu o tržištu plinom, opskrbljivač u javnoj usluzi može samostalno nabaviti plin na tržištu. Gradska plinara Zagreb-Opskrba je trenutno u postupku prikupljanja ponuda za opskrbu plinom u javnoj usluzi. Zakonski rok za provedbu navedene aktivnosti je do 1. ožujka 2020. godine.


Nakon provedenog postupka potpisat će se ugovor s najpovoljnijim ponuđačem energenta, navode u svojem odgovoru iz Gradske plinare.