Gardelin i Rastočine

Otkrivamo detalje plana Grada Rijeke da s ulaganjem od 10 milijuna eura dođe do još 200 mjesta u vrtićima

Ingrid Šestan Kučić

Plan je srušiti stari i graditi novi Gardelin, a "Rastočine" preseliti na novu lokacijuNa drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Grad Rijeka je početkom kolovoza prijavio dva projekta, a riječ je o izgradnji i opremanju dječjih vrtića Gardelin i Rastočine.


Sedam skupina


Budu li ta dva projekta prihvaćena, uklonit će se postojeći objekt vrtića Gardelin te će se na istom mjestu izgraditi novi objekt većeg kapaciteta, odnosno otvorit će se tri nove odgojno-obrazovne skupine, a u Gradu pojašnjavaju da postojeći objekt ima četiri odgojne skupine.


Novi će Gardelin imati sedam skupina, a kapacitet će se povećati za 44 djeteta. Prema procjeni stručnih službi za izgradnju novog objekta potrebno je osigurati 3.635.000 eura, a iznos bespovratnih sredstava sukladno uvjetima poziva je 544.695 eura, što iznosi petnaestak posto od ukupne investicije.
Foto Marko Gracin


Novi Dječji vrtić Rastočine planiran je na području na kojem se primjenjuju odredbe Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Rastočine.


– Projektna dokumentacija izrađena je na razini glavnog projekta za gradnju novog dječjeg vrtića na građevnoj čestici veličine 4.356 četvornih metara, a građevina dječjeg vrtića ima ukupno 2.855 četvornih metara bruto razvijene površine.


Predmetno zemljište u vlasništvu je Grada Rijeke. U tijeku je priprema zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za buduću rekonstrukciju dijela ulice Petra Kobeka u Rijeci, s koje građevna čestica ima neposredan pristup.


Projektom izgradnje novog objekta temeljem glavnog projekta i izdane građevinske dozvole planirano je otvaranje devet novih skupina ukupnog kapaciteta za 154 djece.


Procijenjena vrijednost ulaganja od strane stručnih službi je 6.066.875 eura, a iznos bespovratnih sredstava sukladno uvjetima poziva je 1.634.085 eura, što iznosi oko 27 posto od ukupne investicije, objašnjavaju u Gradu.


»Fiume« krajem godine


Ujedno dodaju da rezultati prijava na natječaj za ta dva projekta još nisu poznati, no ono što je izvjesno je da bi krajem ove godine trebala započeti gradnja vrtića Fiume, a novi bi vrtić vrata predškolcima trebao otvoriti za 10 do 12 mjeseci.Realizacijom tog projekta riječki vrtićki kapaciteti povećat će se za 84 mjesta, a vrtić će biti smješten na lokaciji kontaktne zone starog naselja Zamet-Baredice i novog naselja Krnjevo, odnosno između Nove ceste i Ulice Braće Monjac te Becićeve ulice, na ukupnoj površini od oko 3.500 četvornih metara, dok će sam vrtić imati površinu od oko 1.450 četvornih metara.


Do sada je za taj vrtić izrađen glavni projekt i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U tijeku je i izrada izvedbenog projekta s troškovnikom radova te će se po dobivenoj građevinskoj dozvoli i dovršenom izvedbenom projektu pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova.


Nakon dovršetka postupka javne nabave sklopit će se ugovor s izvođačem radova i započeti s radovima izgradnje vrtića Krnjevo.


U tom će objektu biti smještene dvije jasličke i dvije vrtićke skupine na talijanskom jeziku i jedna s programom na hrvatskom jeziku i ranim učenjem talijanskog jezika.


Ukupna vrijednost izgradnje i opremanja vrtića na Krnjevu procijenjena na 1.704.160,86 eura s PDV-om, pri čemu će Talijanska unija osigurati iznos od 796.336,86 eura, a Grad Rijeka preostali iznos do pune vrijednosti investicije.


Javna nabava


Istovremeno će započeti i proširenje vrtića Galeb; oba ta projekta Grad je prijavio na javni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te osigurao maksimalni iznos bespovratnih sredstava.


Za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića na Krnjevu Gradu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 907.824,01 euro, a za dogradnju vrtića Galeb sredstva u iznosu od 324.905,43 eura.


Za dogradnju vrtića Galeb u tijeku je postupak javne nabave za odabir projektanta, nakon čega će uslijediti izrada cjelokupne projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole i odabir izvođača radova, a vrtić će biti dograđen za dodatne dvije odgojne skupine.


Na mjestu vrtića – garaža


Novi vrtić Rastočine gradit će se u blizini postojećeg, a po njegovoj izgradnji u planu je postojeći vrtić srušiti i na tom mjestu izgraditi garažu.


– Postojeći vrtić bit će uklonjen i na toj je lokaciji prostornoplanskom dokumentacijom predviđena izgradnja garaža za automobile tamošnjih stanara.


Predmetni zahvat nalazi se na području Rastočina na mjestu postojećeg vrtića i ima priključak na istoimenu ulicu na južnoj strani (neposredna blizina stambenih nebodera -«eševi«). Izgradnja garaže predviđena je Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, objašnjavaju u Gradu.


Dodaju i da je predmetno zemljište u vlasništvu Grada te da bi se izgradnjom garaže riješio problem nedostatka parkirališnih mjesta u ovom gradskom naselju, čime bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšala kvaliteta života i stanovnika naselja.