Traži se rješenje

Ostaju li kraljevički vatrogasci u prostoru oko dvorca? Evo što o tome kaže gradonačelnik

Jakov Kršovnik

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Gradonačelnik Čandrlić kaže da je, promatrajući kulturni i turistički potencijal dvorca Frankopan, razvidno da će sav prostor oko dvorca morati biti u službi dvorcaVeć neko vrijeme nije bilo riječi o prostorima vatrogasaca u Kraljevici. Jer, nakon što je uređen frankopanski dvorac Nova Kraljevica, govorilo se o potrebi nalaženja novih prostora za njih.


Nova godina prilika je da se o toj temi nešto dozna iz gradske uprave, a gradonačelnik Dalibor Čandrlić na naše pitanje rekao je da kratkoročno gledano vatrogasci ostaju gdje jesu, no promatrajući kulturni i turistički potencijal dvorca Frankopan, razvidno je da će sav prostor oko dvorca morati biti u službi dvorca.

– Stoga dugoročno tamo nije mjesto vatrogascima, a napose ne derutnim garažama koje tamo trenutno imamo. Novo prometno rješenje s parkinzima komuniciramo sa strukom i ona će dati najbolje odgovore i rješenja.


U isto vrijeme razmatramo više potencijalnih opcija i lokacija preseljenja vatrogasaca, kao i načine financiranja jednog takvog koraka.


Odradili smo izgradnju parkirališta iza Škarpine, čime smo dijelom rasteretili parkirni pritisak za korisnike novoizgrađene lučice Carovo, ali i za potrebe dvorca Frankopan.


Planiramo povezivanje te dvije cjeline, lučko-morske i dvorca stepenicama. Sljedeći korak, a što nema direktne veze s vatrogascima, jest rušenje derutnih garaža do Ulice Rovina kako bismo omogućili parkirna mjesta za dva autobusa kojima će u dvorac stizati turističke grupe.


Istovremeno, cijeli prostor sagledavamo šire, imajući na umu i najavljenu investiciju Liburnija grupe u hotele u neposrednoj blizini dvorca, a što će struka precizno definirati 5. izmjenama prostornog plana grada Kraljevice, zaključuje kraljevički gradonačelnik.