Sveučilište u Rijeci

Osniva se novi poslijediplomski studij: Urbani studij stremi odgovornijoj arhitekturi grada

Ingrid Šestan Kučić

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NL

Riječ je o studiju koji traje jednu i pol godinu, a njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova te se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist za urbanističke studijeRIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci na jučerašnjoj je sjednici usvojio prijedlog odluke o osnivanju novog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Urbani studiji čiji je nositelj i izvoditelj riječko sveučilište.


Riječ je o studiju koji traje jednu i pol godinu, a njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova te se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist za urbanističke studije.


Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete iznosi 12 studenata, a studij pozicionira projektantski rad u odnosu na pitanja ekonomije razmjera, ekologije i globalizacije i stvara regionalni sredozemni centar za urbano istraživanje.
Studij je zamišljen kao interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij u koji su uključeni programi iz filozofije i geopolitike, urbanizma i arhitekture, građevine, krajobraza, urbane geografije, povijesti umjetnosti, umjetnosti, prometa i drugih relevantnih disciplina i aspekata.


Time se uvodi novi format za multidisciplinarni urbani studijski program. U izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici Građevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, odnosno Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za filozofiju, Akademije primijenjenih umjetnosti te Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.


Pokretanjem novog interdisciplinarnog poslijediplomskog programa iz područja urbanih studija s kurikulumom koji je u razini najnaprednijih poslijediplomskih studija arhitekture u svijetu, Sveučilište provodi svoju nakanu da usvoji europske standarde visokog obrazovanja, a napose razvoj obrazovnih metoda okrenutih prema studentu i poboljšanje ključnih specijalističkih kompetencija iz urbanog razvoja.


Program Urbani studiji naglasak stavlja na istraživanje temeljeno na projektiranju, analizu i sintezu kao načine pripreme studenata za disciplinu koja neprestano raste i u kojoj se nagrađuju domišljatost, kritičko razmišljanje, sposobnost prepoznavanja i iskorištavanja prilika te osvajanje novih (re)inventivnih područja.


Urbani studiji omogućit će studentima koji dovrše program uključiti se u tržište stručnjaka EU-a, budući da promiče odgovornu arhitekturu, multidisciplinarnost i najviše profesionalne standarde te im pruža profesionalnu mobilnost.