Susret stručnjaka

“Orofacijalna bol i disfunkcije”: Započeo kongres Fakulteta dentalne medicine

Barbara Čalušić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Kongres je, između ostalog, svojim sudionicama predstavio i rad Referentog centra za orofacijalnu bol Ministarstva zdravstva koji od 2018. godine djeluje u sklopu riječke Klinike za dentalnu medicinuOrofacijalna bol i disfunkcije, kongres je Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci koji je započeo na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka.


Kongres je, između ostalog, svojim sudionicama predstavio i rad Referentog centra za orofacijalnu bol Ministarstva zdravstva koji od 2018. godine djeluje u sklopu riječke Klinike za dentalnu medicinu.


Mlada klinika


Referentni centar predstavila je prof. dr. Daniela Kovačević Pavičić, pročelnica Zavoda za stomatološku protetiku i voditeljica Referentnog centra za orofacijalnu bol Minsitarstva zdravstva u Kliničkom bolničkom centru Rijeka.
– Mi smo jedna od mlađih klinika u KBC-u Rijeka koja je osnovna 2007. godine. Na klinici rade 33 liječnika od toga 29 specijalista. Kadrovski smo znanstvenom-nastavnom dijelu jedna od jačih klinika u riječkoj bolnici, a naš Referentni centar za orofacijalnu bol osnovan je 2018. godine.Kad je rije o orofacijalnoj boli, mi je dijelimo na odontogenu i neodontogenu bol. Mi smo se u Centru fokusirali uz neodontogenu bol koja nije vezana uz zube. Naime, u trenutku kada pacijent dolazi na našu kliniku s bolnim stanjem i gdje u njegovoj obradi sudjeluju svi kolege i specijalisti te kad smo isključili uzroke poput karijesa ili parodontitisa, orijentiramo se i gledamo je li, primjerice riječ o skeletnoj boli ili neuropatskoj boli ili, nažalost, u posljednje vrijeme sve više i psihogenoj boli.


Kad smo diferencijalno dijagnostički ocijenili uzročnika, pacijenta upućujemo prema ambulanti za orofacijalnu bol gdje gledamo o kakvoj je boli riječ, pojasnila je Kovačević Pavičić.


Zašto ima smisla biti subspecijalizacija


Pojam orofacijalne boli sudionicima kongresa pojasnio je prof. dr. Stješan Špalj ističući kako je s Klinike za dentalnu medicinu potekla i inicijativa za uvođenje subspecijalizacije iz orofacijalne boli za stomatološke discipline.


– Smatrali smo da orofacijalana bol ima smisla biti subspecijalizacija budući da je u Sjedinjenim Državama prošle godine priznata kao posebna specijalizacija koja se bavi dijagnostikom i liječenjem raznih stanja.Naime, prevalenacija orofacijalnih poremećaja u općoj populaciji je i do 40 posto. Smatramo da je kronična bol najznačajniji problem u zdravstvu i dominantni razlog invaliditeta, ali i ovisnosti budući da se liječi lijekovima koji smanjuju bolno stanje. Istraživanja pokazuju da je broj umrlih od opioida koji su propisani na recept za kontrolu boli veći od broja poginulih u prometnim nesrećama.


Upravo zato ovakva specijalizacija traže određena napredna znanja i vještine koji su odvojeni i različiti od svih važećih znanja i vještina koje imaju dosadašnje specijalizacije. Ovi subspecijalisti bi imali specifičnu i kompleksnu sliku za bolna stanja, a u njihovu edukaciju bili bi uključeni multidisciplinarni timovi raznih struka, pojasnio je Špalj.


Sudionike kongresa pozdravila je dekanica Fakulteta dentalne medicine prof. dr. Sonja Pezelj Ribarić te predstojnica Klinike za dentalnu medicinu prof. dr. Vlatka Debeljak koja je potvrdila da kroz Centar za orofacijalnu bol u Rijeci prolazi popriličan broj pacijenta.


– Orofacijalna bol i disfunkcije su nažalost postale naša svakodnevnica. Ipak, u posljednje smo vrijeme puno odmakli i puno istražujemo zahvaljujući našim mladim kolegama. Nadam se da ćemo ostati na tom tragu jer bez znanosti nema ni medicine, poručila je Debeljak.