Brida za najmlađe

Općina Viškovo prva u Hrvatskoj izradila Dječji proračun. Evo o čemu se radi

Biljana Savić

Ovaj dokument predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za tekuću godinu i projekcije za sljedeće dvije godineVIŠKOVO – Općina Viškovo je pionir među jedinicama lokalne samouprave koja je u Hrvatskoj izradila i objavila Dječji proračun. S ciljem učinkovitije provedbe prava iz Konvencije o pravima djeteta te sukladno preporukama Ministarstva financija o izradi dječjeg proračuna na razini jedinica lokalne samouprave te podataka iz Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, sastavljen je Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2019. godine 2021. godine.


Ovaj dokument predstavlja prikaz ukupno planiranih rashoda u proračunu Općine Viškovo za ostvarivanje dječjih prava za tekuću godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.


Najviše za predškolce
U tom će razdoblju, kao i svih godina ranije, Općina Viškovo provoditi brojne aktivnosti s ciljem osiguravanja što kvalitetnijeg života djece na području općine s naglaskom na razvoj svijesti zajednice i pozitivnih promjena i učinka u poboljšanju položaja djece stvaranjem poticajnog i prijateljskog okruženja za rast i razvoj djece kroz inicijativu stvaranja svijeta »po mjeri djeteta«. Naglašavajući kako su djeca i obitelj u fokusu djelovanja u idućem razdoblju, Općina Viškovo očekuje i dobivanje statusa Općina Viškovo prijatelj djece


U strukturi rashoda prema programima, odnosno njihovim funkcijama planiranim u posebnom dijelu Dječjeg proračuna za 2019. godinu, najveći udio od 86 posto imaju rashodi vezani uz predškolski odgoj i skrb o djeci predškolskog uzrasta.


Rashodi vezani uz obrazovanje djece koji se odnose na sufinanciranje programa iznad propisanog standarda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju djece imaju udio od 4 posto plana Dječjeg proračuna, kao i rashodi vezani uz programe kulturnih, sportskih i rekreativnih sadržaja namijenjenih neposredno djeci. Rashodi koji su vezani uz socijalnu i zdravstvenu skrb o djeci i koji su u funkciji zaštite djece u socijalno ugroženim obiteljima, odnosno u funkciji dodatne zdravstvene zaštite djece iznad propisnog standarda, koja uključuje i skrb o djeci s posebnim potrebama, iznose ukupno 3 posto plana Dječjeg proračuna, dok je za sufinanciranje posebno organiziranog javnog prijevoza za školsku djecu izdvojeno je 1 posto Dječjeg proračuna.Udio rashoda namijenjenih za izgradnju i održavanje infrastrukturnih i javnih objekata koji su u funkciji rješavanja potreba vezanih uz sigurnost djece u prometu te u funkciji provođenja slobodnog vremena, igre, zabave i drugih oblika rekreativnih aktivnosti djece na području općine izdvojeno je 2 posto plana Dječjeg proračuna.


Novi vrtić i škola


Zbog stalnog doseljavanja i povećanog broja rođene djece postojeći kapaciteti postojeće osnovne škole Sveti Matej su nedostatni pa se u idućem razdoblju predviđa izgradnja nove osnovne škole u Marinićima. Planirani su i rashodi vezani uz rekonstrukciju postojećeg nedovršenog objekta u naselju Marčelji u svrhu uređenja prostora za smještaj područnog dječjeg vrtića s dvije vrtićke skupine za nešto manje od 50 djece. Za ovo ulaganje osigurano je sufinanciranje iz sredstava EU-a.


– S obzirom na mnogobrojnost dječje populacije i kontinuirani nedostatak smještajnih kapaciteta u vrtićima na području općine, realizacija ovog projekta značajno će pridonijeti rješavanju ovoga problema. Također, lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz centralnog naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje prometnih gužvi u centru.


Smještaj djece izvan granica općine sufinancira se u svim predškolskim ustanovama čiji osnivač nije Općina Viškovo, a na godišnjoj razini to bi značilo osiguranje smještaja za oko 460 djece, kaže načelnica Viškova Sanja Udović. Ona napominje da kao osnivač Dječjeg vrtića Općina Viškovo osigurava sredstva za njegov redovan rad, aktivnosti koje provodi, predškolu, nabavu opreme i održavanje programa učenja plivanja predškolske djece u bazenu dječjeg vrtića.


Ove godine za djecu 23,9 mil. kuna


Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2019. do 2021. godine je konsolidiran, njime su obuhvaćeni i svi planirani rashodi proračunskih korisnika namijenjeni ostvarivanju dječjih prava.


Ukupni rashodi Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu planirani su u iznosu od 67.379.000 kn, a u okviru toga na rashode vezane uz ostvarivanje dječjih prava odnosi se 23.950.000 kn ili 36 posto proračuna, dok je u projekcijama za 2020. godinu od ukupno planiranih rashoda za ostvarivanje dječjih prava izdvojeno 20.033.000 kn ili 35 posto proračuna, a u projekcijama za 2021. godinu izdvojeno je 20.071.000 kuna, što je također na razini od 35 posto proračuna.