Usvojene izmjene i dopune PPU Općine Čavle

Općina Čavle izmjenama prostornog plana širi eksploatacijsko polje Kikovica-Drenov vrh

Sanja Gašpert

: Kamenolom se nalazi oko kilometar i pol južno od naplatne postaje Rijeka / NL arhiva

: Kamenolom se nalazi oko kilometar i pol južno od naplatne postaje Rijeka / NL arhiva

Dozvoljena je gradnja građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, osim postrojenja za proizvodnju na osnovi baznih kemijskih procesa i opasnih tvariČAVLE  Općinsko vijeće Čavle većinom je glasova usvojilo osme izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle. Kako je navedeno, razlog izrade izmjena i dopuna je korigiranje površine postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh sukladno rješenju o utvrđivanju eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Kikovica-Drenovi vrh, izdanog od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2018. godine te njegovog proširenje.


Izmjenama i dopunama analizirani su i korigirani postojeći prostornoplanski uvjeti sukladno novom obuhvatu i prethodnim zahtjevima javnopravnih tijela vezanih za eksploatacijsko polje te dani uvjeti za gradnju svih sadržaja dozvoljenih prema zakonskoj regulativi. Eksploatacijsko polje Kikovica-Drenov vrh jedino je eksploatacijsko polje građevino-tehničkog kamena (E3) u Općini Čavle i nalazi se u njenom jugoistočnom dijelu, oko kilometar i pol južno od naplatne postaje Rijeka. Obuhvat plana odnosi se na postojeće eksploatacijsko polje s planiranim proširenjem. Kako je istaknuto, cilj ovih izmjena i dopuna je stvaranje prostornoplanskih uvjeta za realizaciju proširenja postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh. U sklopu predmetnih izmjena Prostornog plana dozvoljena je gradnja građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, osim postrojenja za proizvodnju na osnovi baznih kemijskih procesa i ostalih postrojenja za proizvodnju prioritetno opasnih, opasnih i drugih onečišćujućih tvari za vode ili vodni okoliš, a sukladno odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.


– Što se tiče kamenoloma, nitko od nas ga nikad nije htio u svom dvorištu, no, nažalost, on je tu već godinama i s obzirom da strši nad našim krajem i vidljiv je iz šire regije, predstavlja svojevrsno ruglo. Vođeni pretpostavkom da će se dozvoljenim proširenjem ekspolatacijskog polja smanjiti i brdo i kaskade koje su sada visoke čak dvadeset metara i činjenica je da ih nikad ništa više ne bi moglo zazeleniti i sakriti, mislim da je ova odluka ipak dugoročno dobra za nas. Prije bilo kakvog proširenja koncesionar će morati napraviti studiju utjecaja na okoliš, a prema prezentiranom na Vijeću i količine eksploziva će u budućnosti biti manje, jer će se raditi i upola manje kaskade, visine do deset metara. Nadalje, s obzirom da je to jedini kamenolom na našem području, postojala je određena bojazan da bi se gašenjem ovog mogao pojaviti novi u neposrednoj blizini. Osim toga, u ova teška gospodarska vremena svako radno mjesto nam je bitno, kao i svaki prihod u općinskom proračunu, a konkretno od kamenoloma se prihod u našu blagajnu kreće oko 300 tisuća kuna godišnje, ne uključujući brojne donacije našim manifestacijama i udrugama civilnog drštva. Nadamo se dobroj suradnji i u budućnosti, kao i da će konačni izgled Drenovog vrha biti manje ruglo od današnjeg, kazala je čavjanska načelnica Ivana Cvitan Polić.