Javni poziv

Općina Čavle dijeli 500 kompostera mještanima

Sanja Gašpert

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Rok za dostavu zahtjeva počinje teći 15. travnja i završava 6. svibnja 


ČAVLE  Općina Čavle dodijelit će 500 kompostera zapremnine 400 litara fizičkim osobama s prebivalištem na čavjanskom području, pa je objavljen javni poziv zainteresiranima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera. Kako ističu u Općini Čavle, cilj ovog javnog poziva je poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.


Nabava kompostera sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od šezdeset posto opravdanih troškova, dok je preostala sredstva osigurala Općina Čavle. Rok za dostavu zahtjeva počinje teći 15. travnja i završava 6. svibnja. Zahtjevi s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Čavja 31, 51219 Čavle. Sve informacije dostupne su na internet stranici Općine Čavle, www.cavle.hr.