Rok do 6. ožujka do 13 sati

Općina Čavle bira Savjet mladih: Objavljen javni poziv za isticanje kandidatura

Sanja Gašpert

NL arhiva

NL arhiva

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Čavle, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od petnaest do trideset godina životaČAVLE Općina Čavle objavila je javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih, koji je otvoren do 6. ožujka do 13 sati. Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje se osniva za promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja u upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.


Savjet mladih broji tri člana, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Čavle, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od petnaest do trideset godina života. Kandidature se dostavljaju na adresu Općine Čavle, Općinsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, putem pisarnice Općine Čavle, Čavja 31, s naznakom »Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Čavle«.