Birokracija

Ogorčenje dijela mještana Srdoča: ‘Kako je dvoje ljudi preko noći uspjelo pretvoriti dvosmjernu ulicu u jednosmjernu?’

Sanja Gašpert

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

U Gradu Rijeci kažu da dvosmjernost nije ukinuta na inicijativu dvoje ljudi, već po nalogu inspekcijeRIJEKA – Prošla su tri mjeseca od kako je tridesetak metara Ulice Tina Ujevića u Srdočima, nakon što je više od pet godina bila dvosmjerna, preko noći, na inicijativu dvoje ljudi, prebačena u jednosmjernu.


Više od tri mjeseca stanari Ulice Tina Ujevića, kućni brojevi od 2 do 4C, rade na tome da se tih 30-ak metara sigurne i široke ulice sa širokim nogostupom vrati u dvosmjernu cestu. Održan je sastanak s Vijećem Mjesnog odbora Srdoči, prikupljena su 174 potpisa, pisali smo u više navrata i komunalnom sustavu grada Rijeke i njihovoj pročelnici, bili na sastanku s njom, ali ništa od svega. Obećano nam je da će se krenuti s rješavanjem.


Znamo da je cesta bila dvosmjerna zbog privremene regulacije, ali da je izgradnjom novih stambenih kapaciteta na tom potezu, odnosno izgradnjom zgrada s više od 200 stanara u Ulici Tina Ujevića 2 – 4C i sve većom zagušenošću u prometu, dvosmjerna ulica postala realna i logična potreba novouseljenih stanara. Naglašavamo da u periodu, kada je cesta bila dvosmjerna, nije bilo niti jedne prometne nesreće i promet je normalno funkcionirao kao dvosmjeran. Nije nam jasno da je dvoje ljudi uspjelo preko noći pretvoriti dvosmjernu ulicu u jednosmjernu, a nas 174 to ne može vratiti ponovo u dvosmjernu – dio je to dopisa koji su stanari spomenute ulice uputili na adresu našeg lista.


Apsurdna situacija
Naša novinarska ekipa izašla je na teren i na licu mjesta uvjerila se u apsurdnost novog prometnog rješenja, odnosno prebacivanja Ulice Tina Ujevića u jednosmjernu, a što nam je pojasnio i jedan od stanara Viktor Butorac.


Foto Mateo Levak


– Na taj način nije omogućen ulaz sa sjevera u tih tridesetak metara ulice, nego stanari koji dolaze sa sjevera naselja Srdoči ili sa zapada u Ulicu Tina Ujevića 2-4C i 9-13, mogu ući samo s južne strane ulice, a da bi im to bilo omogućeno, moraju odlaziti do nekadašnjeg okretišta linije 2 na Zametu ili do autosalona Ford Pogarčić, sve kako bi se polukružno okrenuli i tako došli u dozvoljen pravac za dolazak do svojih domova. Prema prometnim gužvama koje u to vrijeme vladaju na cestama, to je dodatna vožnja od minimalno trideset do četrdeset minuta, a u jutarnjoj i poslijepodnevnoj špici i duže. Zaista nema smisla da stanari, a posebno roditelji iz zgrada u Ulici Tina Ujevića 2-4 C i 9, 11 i 13, kada preuzmu djecu u vrtiću ili u školi Srdoči, da bi došli u svoj dom moraju izlaziti iz Srdoča i odlaziti do nekadašnjeg okretišta linije 2 ili do autosalona Ford Pogarčić, kako bi se polukružno okrenuli i tako došli u dozvoljen pravac za dolazak do svojih domova, kaže Butorac.


Dodaje kako su se obratili i Vijeću Mjesnog odbora Srdoči, koje se, kaže, trudi, Vijeće je uputilo zahtjev Gradu Rijeci za hitnim rješavanjem ovog problema, obratili su se i komunalnom sustavu Grada Rijeke da bi se nešto pokrenulo, ali za to treba jako puno vremena.


– Zato smo i predložili i molili ih u ime 174 potpisana stanara da se razmotri mogućnost s Rijeka plusom ili nadležnima, da se hitno stavi oznaka »dozvoljeno za stanare«, odnosno da se dozvoli da tih 30-ak metara ceste bude dvosmjerno, ali samo za stanare zgrada Ulice Tina Ujevića 2 – 4 C i 9, 11, i 13, i to isključivo za osobna vozila, a onda da se paralelno radi na dugoročnom rješenju. Odbili su i to, ističe Butorac, dodajući kako se svakodnevno deseci automobila »švercaju« i prolaze jednosmjernom ulicom i u suprotnom smjeru, jer nemaju strpljenja svakodnevno gubiti dragocjeno vrijeme da bi došli do svojih domova, pa je pitanje dana kada će se dogoditi neka prometna nezgoda.


Potrebe gradilišta


Grad Rijeka upoznat je s ovim problemom te se, prema informacijama Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, aktivno radi na rješenju kojim će biti omogućeno trajno dvosmjerno prometovanje vozila Ulicom Tina Ujevića – od raskrižja s Ulicom Dobriše Cesarića do navedenih kućnih brojeva.


– Budući da su netočni navodi izneseni u upitu gdje se tvrdi »kako je dvoje ljudi uspjelo preko noći pretvoriti dvosmjernu u jednosmjernu, a nas 174 to ne može vratiti ponovo u dvosmjernu«, potrebno je pojasniti kronologiju i razloge privremenog ukidanja dvosmjernosti spornog dijela ulice. Grad Rijeka je postupajući isključivo na temelju dopisa zaprimljenog dana 25. kolovoza 2023. godine o obavljenom inspekcijskom nadzoru i sačinjenom zapisniku te njime propisanim mjerama od strane inspektora cesta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta, izdao nalog TD-u Rijeka plus d.o.o. za uklanjanjem privremene regulacije prometa u odvojku Ulice Tina Ujevića, kojom je privremeno bilo omogućeno dvosmjerno prometovanje vozila. Prema navedenom, privremena regulacija prometa s dvosmjernim prometovanjem ukinuta je 13. listopada prošle godine, od strane TD-a Rijeka Plus d.o.o. Pri tome treba pojasniti da je privremena prometna regulacija s dvosmjernim prometovanjem na tom području bila uspostavljena od 20. prosinca 2019. godine, na temelju izrađenog prometnog elaborata privremene regulacije prometa i suglasnosti izdane investitoru izgradnje stambenih zgrada u odvojku Ulice Tina Ujevića (2-4C), radi potrebe organizacije gradilišta, odnosno za privremeni pristup teretnih vozila tijekom izgradnje stambenih zgrada, ističu u Gradu Rijeci te dodaju kako je prethodno izdavanju suglasnosti za uspostavu privremene regulacije prometa za potrebe izgradnje, predmetni odvojak Ulice Tina Ujevića bio isključivo jednosmjeran u smjeru jug-sjever.


Ulaz iz Ulice Dražice


Nakon izgradnje stambenih zgrada privremena regulacija prometa kojom se omogućavala dvosmjernost prometovanja i nadalje je bila na snazi zbog mogućnosti pristupa s obje strane ulice te budućih daljnjih aktivnosti u predmetnoj zoni za potrebe daljnje stambene izgradnje.


Foto Mateo Levak


– Međutim, s obzirom na to da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa zapisnički utvrdilo kako je u Ulici Tina Ujevića privremenom regulacijom uveden dvosmjerni promet, ali da u okolici ulice prilikom očevida nisu uočeni radovi kojima bi ona služila, Gradu Rijeci je izričito naloženo da se, sukladno članku 62. stavak 2. Zakona o cestama, privremena regulacija prometa mora trajno ukloniti. Nakon uklanjanja privremene regulacije prometa u Ulici Tina Ujevića te vraćanja jednosmjernosti, očekivano su u Grad Rijeku pristigli dopisi stanara zgrada koje takva regulacija i najviše pogađa u svakodnevnom životu, budući da je ulaz u ulicu sada moguć isključivo s južne strane, odnosno iz pravca Ulice Dražice. U tom smislu, na sve pristigle dopise od listopada 2023. godine do siječnja 2024. godine promptno se odgovaralo te su održani sastanci s predstavnikom stanara, VMO-om Srdoči, stručnim službama TD-a Rijeka plus d.o.o. i nadležnim upravnim odjelima, radi detaljnih pojašnjenja i obrazlaganja nužnosti postupanja po nalogu Ministarstva te radi sagledavanja mogućnih rješenja ove problematike. Pritom je MO Srdoči Gradu Rijeci nakon održanih razgovora dostavio odluku kojom proizlazi da je volja većine građana toga područja uvođenje trajne dvosmjerne regulacije prometa toga područja, pa se kontinuirano i aktivno na tome radi, kažu u Gradu Rijeci.


Proširenje kolnika


Nadalje, navode, kako se pritom vrlo jasno mora istaknuti, a to je pojašnjeno i svim zainteresiranim strankama, da je za uvođenje trajne dvosmjerne regulacije na prometnici potrebno poštovati odredbe Zakona o cestama te Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa te temeljem njih za novu regulaciju prometa izraditi prometni elaborat i ishoditi pozitivne suglasnosti nadležnih tijela propisanih navedenim zakonom. Budući da za navedeno na predmetnoj lokaciji nisu zadovoljeni propisani prometno-tehnički elementi, odnosno prometnica u postojećem stanju u svome potezu od oko sedamdeseak metara nema zadovoljavajući poprečni profil prometnice za dvosmjernu regulaciju, potrebno je iznaći tehničke i financijske mogućnosti, ugovoriti i izvesti određene građevinske radove u svrhu proširenja kolnika. Sve ostalo značilo bi postupanje suprotno propisima, navode u gradskoj upravi.


Mala komunalna akcija


U Gradu Rijeci kažu da je trenutno u tijeku analiza imovinskopravnih odnosa na lokaciji, izrada procjene troškova elaborata prometne regulacije te procjena troškova izvedbe samih radova, a nakon čega će se u suradnji s Mjesnim odborom Srdoči iskoordinirati cjelokupna realizacija zahvata.


– Pritom treba naglasiti da je suštinski riječ o zahvatu koji predstavlja tzv. malu komunalnu akciju (prioritet mjesnog odbora), pri čemu je vrlo bitna volja i aktivnost Vijeća Mjesnog odbora da ona kao takva bude definirana i predložena za financiranje i realizaciju u godišnjem Planu raspodjele prioriteta MO-a Grada Rijeke, što trenutno nije slučaj. Dakle, Grad Rijeka u konkretnom slučaju intenzivno radi na rješavanju problematike, odnosno na vraćanju dvosmjernosti prometovanja u ulici, što podrazumijeva prethodno navedene aktivnosti te uključuje određeni broj sudionika, međutim, način rješavanja koji je laički predložen od stanara – da se u roku od 24 do 48 sati uvede nova trajna dvosmjerna regulacija prometnice je neprovediv te apsolutno suprotan svim pozitivnim propisima i sigurnosti svih sudionika prometa, zaključuju u Gradu Rijeci.