Sufinanciranje

Od spomeničke rente iduće godine sanacija devet zgrada, među njima i Casa Nave u Laginjinoj

Damir Cupać

Foto: Marin Aničić

Foto: Marin Aničić

U 2019. godini započelo bi se s provođenjem programa na građevinama Antuna Dalmatina 7, Pavla Rittera Vitezovića 5, Šime Ljubića 4, Ante Starčevića 2 i Vjenceslava Novaka 18RIJEKA – Pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar najavio je da će Grad Rijeka sufinancirati sanaciju fasada ili krovišta na devet stambeno-poslovnih zgrada koje je odabralo povjerenstvo na natječaju na koji je pristiglo 40 prijava. Riječ je o projektu trošenja novca prikupljenog od spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.


– Nakon što vlasnici, odnosno suvlasnici građevina provedu postupak nabave radova sanacije i obnove građevina, Grad Rijeka će s njima sklopiti ugovore o sufinanciranju njihovih programa. U 2019. godini započelo bi se s provođenjem programa na građevinama Antuna Dalmatina 7, Pavla Rittera Vitezovića 5, Šime Ljubića 4, Ante Starčevića 2 i Vjenceslava Novaka 18.


Ako bi se svi programi za 2019. godinu realizirali po prijavama u cijelosti, potrebna sredstva za ukupnu realizaciju programa iznosila bi oko 3,3 milijuna kuna. U 2020. godini izvodila bi se sanacija na zgradama Gnambova 2, Laginjina 19, Verdieva 5 i Trpimirova 5. Potrebno je osigurati također oko 3,3 milijuna kuna, naveo je Šarar. Pročelnik je izrazio žaljenje zbog toga što su od projekta odustali suvlasnici Malog nebodera u Ciottinoj 20, ali je posebno istaknuo obnovu stambenog objekta u Laginjinoj 19, poznatijeg kao Casa Nave.


Šarar je izvijestio Kolegij gradonačelnika da su za sanaciju grobnica na zaštićenim grobljima Trsat i Kozala pristigle četiri prijave, a iz proračuna će se za sufinanciranje osigurati oko 100.000 kuna.Riječki pročelnik za kulturu podsjetio je da je u 11 godina provedbe programa obnovljena 51 zgrada, a za što je osigurano oko 20 milijuna kuna.

– Sjećam se da je svojevremeno sličan zagrebački projekt proglašen »new dealom«, a nedavno sam pronašao podatak u medijima da ni jedan objekt od njih oko 2.000 nije obnovljen, izjavio je Šarar.


Gradonačelnik Vojko Obersnel to nije prešutio, već je dao ironično objašnjenje toga slučaja.


– Nedavno je u Rijeci Bandić kazao da bi on sanirao fasadu pošte za vrijeme potrebno za ispijanje dvije kave. Pa je u medijima osvanulo da bi on pojeo fasadu. Može biti da u Zagrebu poprave fasadu, a onda ih Bandić pojede, zaključio je Obersnel.