Rebalans

Od prodaje zemljišta na Kukuljanovu u gradsku kasu stiglo 34,8 milijuna kuna

Sanja Gašpert

U lipnju počinje izgradnja kanalizacije u Bakru, kapitalni komunalni projekt vrijedan između 50 i 55 milijuna kuna, a za koji je Grad Bakar ove godine osigurao 20 milijuna kuna za prvu fazuBAKAR – S jedanaest glasova za i tri suzdržana, a riječ je o troje vijećnika oporbene koalicije SDP-HSU, Gradsko vijeće Bakra usvojilo je prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna koji je povećan za 16,06 posto u odnosu na postojeći, odnosno sa sto milijuna na 116 milijuna kuna. Na rebalans se odlučilo prvenstveno zbog prodaje zemljišta u Industrijskoj zoni na Kukuljanovu koja je donijela prihod u gradsku blagajnu od čak 34,8 milijuna kuna.


Kapitalne investicije


– Potreba za novim uravnoteženjem proračuna za 2021. godinu ukazala se prvenstveno radi povećanja plana kapitalnih prihoda koji su ostvareni prodajom zemljišta na području Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu u iznosu od 34,8 milijuna kuna, a s tim u vezi predlaže se i povećanje planiranih sredstava od poreza na promet nekretnina u iznosu od 600 tisuća kuna. Tu je i ostvareni rezultat poslovanja iz prošle godine u iznosu od 4.594.500 kuna, ali i povećanje prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.158.000 kuna. To se odnosi na bespovratnu potporu za provedbu projekta uređenja i proširenje dječjeg vrtića na Škrljevu u iznosu od 1,7 milijuna kuna i na isplatu pomoći za uređenje dječjeg igrališta na Kukuljanovu u vrijednosti od 243 tisuće kuna, a riječ je o kapitalnim investicijama izvedenim u prošloj godini. Nadalje, planira se i 115 tisuća kuna kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava namijenjenih za izgradnju bežične internetske infrastrukture iz projekta Wi-Fi, kazala je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Ivna Kauzlarić. Dodala je kako se slijedom novoplaniranih prihoda predlaže smanjenje primitaka od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 26 milijuna kuna, koja su bila izvor financiranja kapitalne investicije izgradnje glavnog kolektora kanalizacije u Bakru te za financiranje radova na izgradnji i opremanju prometnice B7.6 u prostoru IZ-a Bakar na Kukuljanovu. Kauzlarić je podsjetila kako Gradu Bakru sukladno predloženim izmjenama planiranog zaduženja ostaje samo planirani dugoročni kredit HBOR-a u iznosu od 5,8 milijuna kuna za modernizaciju javne rasvjete, s jako niskom kamatom, koji će se isplaćivati kroz uštede na električnoj energiji.


Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Davor Skočilić izvjestio je vijećnike kako bi u lipnju ove godine mogao započeti kapitalni komunalni projekt – izgradnja kanalizacije u Bakru, ukupno vrijedan između pedeset i 55 milijuna kuna, koji će se provoditi kroz tri proračunske godine, za koji je Grad Bakar ove godine iz već prije spomenutih novoplaniranih prihoda osigurao dvadeset milijuna kuna za prvu fazu. Na tu se temu nadovezao bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić koji je, odgovarajući vijećnici Tamari Kojić (SDP) na pitanje zašto se na taj projekt čeka šesnaest godina, poručio da prozivanje gradskih vlasti zbog nepostojanja kanlizacije u Bakru nije pošteno.


Bez županijske pomoći
– Kada netko ide prozivati Grad Bakar za kanalizaciju, mora znati da niti jednog metra kanalizacije na Zlobinu, na Plasama, na Zlobinskom brdu, nije izgradio KD Vodovod i kanalizacija. Sve Grad Bakar financira sam, a naš novac se usmjerava u projekte na području Čavli, Klane i Platka. Grad Bakar ulaže u kanalizaciju 60 milijuna kuna, a niti jedne lipe nije osigurao Vodovod i kanalizacija. Pojavit će se kao formalni investitor i kada bude trebalo slati račune, kazao je Klarić, koji je podsjetio kako Grad Bakar projekte realizira bez imalo pomoći Primorsko-goranske županije koja je u Općini Čavle, koju neki navode kao primjer Bakru, financirala gradnju dječjeg vrtića.


Na vijeću se raspravljalo i o ulaganjima u Industrijsku zonu Bakar u koju je, prema riječima gradonačelnika Klarića, u proteklom mandatu uloženo 300 milijuna kuna. Zona se ne radi sama od sebe, investitori ne dolaze sami od sebe, mora ih dočekati opremljeno zemljište, objasnio je Klarić, podsjećajući da je zona, kada je HDZ preuzeo vlast, bila na koljenima, da se za hladni pogon osiguravalo 1,6 milijuna kuna samo da bi opstala. Uz sva ulaganja, Industrijska zona Bakar donijela je plus od šest milijuna kuna na kraju 2020. godine.