Upisni proces

Od 11. do 15. siječnja u dječjim vrtićima u Rijeci traje upisni proces: Prijave u programu predškole samo elektroničkim putem

Ingrid Šestan Kučić

Foto Arhiva NL

Foto Arhiva NL

Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin kaže da će se iznimno za korisnike koji nemaju mogućnost elektroničke prijave uvesti mogućnost prijave putem telefona te iznimno putem pošteRIJEKA  Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu, odnosno rođena do 31. ožujka 2015. godine, Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak od 11. do 15. siječnja zaprimat će prijave za upis u program predškole. Ove godine po prvi put prijave za upis podnose se isključivo elektroničkim putem, a detaljne informacije o načinu upisa nalaze se na web stranicama dječjih vrtića. Ravnateljica najvećeg riječkog vrtića, Dječjeg vrtića Rijeka, Davorka Guštin kaže da će se iznimno za korisnike koji nemaju mogućnost elektroničke prijave uvesti mogućnost prijave putem telefona te iznimno putem pošte.


Osamdesetak djece


– Prijave su elektroničke i automatizmom će se slati centrima predškolskog odgoja koje roditelj odabere. U prosjeku u naš se vrtić prijavi svake godine osamdesetak djece, a o broju prijavljene djece ovisit će na koji će način program biti organiziran. Roditelji najčešće vrtić biraju prema mjestu prebivališta te u slučaju kad je prijavljen manji broj djece po vrtiću ta se djeca u jutarnjim satima integriraju u redovan predškolski program, a u slučaju da je broj prijavljene djece dovoljan za oformljavanje odgojne skupine, onda će se program provoditi u poslijepodnevnim satima od 16 do 19 sati, kaže Guštin.


Moguće dvije godine

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Uključivanje u program dvije godine prije polaska u školu omogućeno je i djeci s teškoćama u razvoju.
Ujedno dodaje da je iznimka Podcentar Potok u kojem se program uvijek provodi u jutarnjim satima, jer za to postoje prostorni kapaciteti.
Ako dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, godinu dana prije polaska u školu mora se upisati u program predškole, a kroz taj će se program, u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza. Predškola je za polaznike besplatna i započinje s provedbom 1. veljače te će trajati do 31. svibnja, a u tom će se periodu realizirati ukupan fond od 250 sati.
Kompetencije koje će dijete steći ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.


Specifični ciljevi


Specifični ciljevi su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti kao što je vođenje brige o samome sebi te unapređivanje socijalnih vještina, učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Nositelji programa su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji u suradnji s članovima stručnih timova.


Ingrid ŠESTAN KUČIĆ