Titov brod

Obnova plutajućeg muzeja se malo zakomplicirala: »Galeb« još nije oživio, a kad će i gdje će točno – ne znamo

Davor Mandić

Zakomplicirala se obnova motornog broda, budućeg plutajućeg odvojka Muzeja grada Rijeke, koja je povećala ukupne troškove, a nismo još baš sigurni ni oko točne njegove lokacije jer se Lučka uprava i Grad Rijeka ne mogu dogovoritiRIJEKA – Motorni brod »Galeb«, posljednji komadić slagalice u velikoj priči Muzeja grada Rijeke, još uvijek nije na obzoru riječke luke, mjesta na kojem bi trebao početi njegov posljednji život kao atraktivne ekspoziture riječkog gradskog muzeja. Ne znamo baš točno ni kada će se tamo ukazati, iako sadašnji planovi govore o pomaku na drugu polovicu ove godine.


Ali kad je o obnovi takvog jednog slučaja riječ, moglo se i pretpostaviti da neće baš sve ići glatko, što nam potvrđuje pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar kada ga pitamo u kojoj su fazi radovi na ovome brodu.


Šarar kaže da su na brodu dosad izvedeni sljedeći radovi: demontaža zidnih i stropnih drvenih obloga, demontaža tikove palube i betonske podloge, odvoz opreme i stvari, izmjena čeličnog lima, sanacija azbesta, odstranjivanje taloga iz tankova, antikorozivna zaštita podvodnog dijela trupa, priprema za antikorozivnu zaštitu nadvodnog dijela izvana i iznutra, radovi u radionici na sustavima sivih i crnih voda, sustavu pitke vode, kaljuže i drenaže, izrada i ugradnja sustava morske vode za gašenje požara.


Povećani troškovi
Inače je vrijednost ugovorenih radova na »Galebu« 58.572.773,64 kune, a ukupna vrijednost ovih dosad izvedenih radova iznosi 22,5 milijuna kuna (svi su iznosi izraženi s PDV-om). Dosad je, dakle, realizirano nešto manje od 40 posto investicije, a dodatno na ugovorenu cifru troškovi su zasad veći za 1,7 milijuna kuna (s PDV-om) zbog većih problema s azbestom no što se u početku mislilo, što će biti novi šlagvort kritičarima projekta. Naime, kako kaže Šarar, tijekom izvođenja radova utvrđeno je da je stanje unutrašnjih pregrada broda u lošijem stanju no što se projektom moglo predvidjeti.– Stoga je bilo potrebno ukloniti podne, stropne i zidne obloge te raznu opremu i ostale predmete na mjestima gdje to nije bilo planirano postojećom dokumentacijom. Time su otvorene površine koje prije početka samih radova na brodu nisu bile vizualno i fizički dostupne. Naknadnim uzorkovanjem tih površina ustanovilo se pak da je azbest prisutan na svim palubama te različitim izolacijskim i neizolacijskim materijalima, što je dovelo do povećanih količina uklanjanja i saniranja azbesta – kaže Šarar.


A problem je i vrijeme. Naime, zbog protoka vremena uzrokovanog, kako kaže Šarar »izuzetno sporom evaluacijom EU-projekta prilikom natječaja koju je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja«, za što je trebalo 15 mjeseci od aplikacije za EU-sredstva do potpisa ugovora i početka realizacije projekta, kao i zbog ponavljanog natječaja za rekonstrukciju broda, njegovo je stanje dodatno pogoršano. Time osim što se promijenila i struktura potrebnih radova, promijenio se i rok isporuke rekonstruiranog broda na rečenu drugu polovicu 2021. godine.Gdje na lukobranu?


No bez obzira na to što priča o »Galebu« traje već dugo, kao što je već dugo poznato i njegovo lociranje u riječkoj luci, činjenica jest da njegova precizna lokacija nije dosad javno komunicirana. A nije ni mogla biti, zato što je još uvijek, iako sve to skupa već, kako rekosmo, dugo traje – nije poznata. Razlog je klasično loša komunikacija između Lučke uprave i Grada Rijeke, pri čemu Lučka uprava često ide šumom, a Grad Rijeka drumom. Ili obrnuto. U konkretnom slučaju to izgleda tako da je prema aktualnom prijedlogu Lučke uprave oko lokacije broda, smještaj »Galeba« predviđen na riječkom lukobranu iza veza koji je donedavno zauzimao brod Scenic Eclipse. No, kako kaže Šarar, ta lokacija odudara od prethodnih dogovora s Lučkom upravom, o čemu se raspravljalo i na sjednici Gradskog vijeća.


– Naime, prvobitna lokacija »Galeba« bila je zamišljena također na riječkom lukobranu, no prije obnovljenih lučkih dizalica. Zatim je zbog potreba za privezom kruzera »Galeb« pomaknut najprije iza lučkih dizalica, a sada i iza »zimskog veza« za kruzere. Time je »Galeb« dobio dosta nepovoljniju lokaciju nego što je planirano, koja u naravi utječe i na interes same Lučke uprave, s obzirom na to da će budući zakupci komercijalnog prostora biti ujedno i koncesionari Lučke uprave. Zbog svega navedenog, finalnu odluku o smještaju »Galeba« još uvijek razmatramo s Lučkom upravom i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture – zaključuje Šarar.