Pripremni radovi

Obnavlja se cesta od Mladenića do Ronjgi

Sanja Gašpert

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju prometnice s izgradnjom nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganje niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže...VIŠKOVO – Započeli su pripremni radovi na rekonstrukciji dijela županijske ceste Ž 5055, I. faza dionica Mladenići – Ronjgi te na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe na istoj dionici ceste, a koji se izvode u sklopu projekta proširenja sustava odvodnje Riječke aglomeracije.


Prema informacijama iz Općine Viškovo, radovi obuhvaćaju rekonstrukciju prometnice s izgradnjom nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganje niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže, uređenje privoza te izgradnju kanalizacijske mreže i izgradnju, odnosno zamjenu vodoopskrbnog cjevovoda.


Procijenjena vrijednost radova iznosi 18,9 milijuna kuna, s PDV-om, a rok za izvođenje radova je 340 dana. Odabrani izvođač radova je tvrtka GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja. Radove zajednički financiraju Županijska uprava za ceste Primorsko- goranske županije, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.Rijeka i Općina Viškovo. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa uz naizmjenično vođenje prometa upravljano semaforima odnosno po potrebi ručno uz određena ograničenja. Radovi su podijeljeni u tri glavne dionice, a pojedini će se izvoditi paralelno na više dionica. Prvo će se započeti s radovima na dionici III od stacionaže Brtuni kod kućnog broja 13 do skretanje za Ronjge.
Tijekom izvođenja radova po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red, o čemu će stanovništvo biti pravodobno obaviješteno putem web stranice Općine Viškovo te prijevoznika tvrtke Autotrolej d.o.o. Rijeka. Privremena stajališta bit će označena stajališnim oznakama.


Za vozila i pješake će se omogućiti prometovanje dionicom ceste, što će također biti regulirano privremenom prometnom signalizacijom prema prometnom rješenju, uz izuzetak vozila ukupne mase veće od 3.5 tona koji za vrijeme radova neće moći prometovati. Za lokalno stanovništvo i poduzetnike zabrana za teretna vozila neće vrijediti, a takva vozila će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima najavom općinskoj upravi ili Izvođaču radova.


– Napominjemo kako će pri izvođenju izuzetno složenih radova na pojedninim lokacijama trase promet biti zatvoren za sav motorni promet osim interventnim vozilima – policija, vatrogasci i hitna pomoć i lokalno stanovništvo. Mole se svi sudionici u prometu za razumijevanje i da se pridržavaju privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova.


O svim važnijim događajima oko izvođenja radova i prometnim regulacijama redovno će se obavještavati lokalno stanovništvo i javnost putem redovnih servisa te web stranica Općine Viškovo, ističu u Općini Viškovo.