Općina Viškovo

Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta u radnoj zoni Marišćina K-2

Jakov Kršovnik

Platoi će sa svom infrastrukturom i riješenim vlasničkim odnosima poslovnim subjektima biti na raspolaganju od sredine 2023. godine 


VIŠKOVO – Općina Viškovo objavila je Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina K-2. Podsjetimo, Radna zona Marišćina smještena je na sjevernom dijelu općine, prostire se na približno sedam hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima.


Radovi na izgradnji Radne zone Marišćina K-2 odvijaju se proteklih sedam mjeseci, a izvodi ih GP Krk. Dosad su gotovo u potpunosti završeni zemljani radovi, uređene su površine budućih platoa, a ovih su dana završeni i radovi na izmještanju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture što je preduvjet za izgradnju ostatka infrastrukture i prometnice. Platoi će sa svom infrastrukturom i riješenim vlasničkim odnosima poslovnim subjektima biti na raspolaganju od sredine 2023. godine. Gospodarske djelatnosti u novoj Radnoj zoni definirane su Urbanističkim planom uređenja Radne zone Marišćina K-2 koji je prihvatilo viškovsko Općinsko vijeće, a to su pogoni za proizvodnju, preradu i obradu prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih i drugih proizvoda, skladišno-prodajni prostori, trgovine na veliko, poduzetnički inkubatori, komunalne djelatnosti, servisne djelatnosti i slično.
Načelnica Sanja Udović kaže kako interesa za kupnju zemljišta u novoj Radnoj zoni ima još otkako su počeli u javnosti komunicirati ovaj projekt, ali da je u ovom trenutku poslovno nekorektno govoriti o kojim je subjektima riječ.


– Svi koji su se na ovaj ili onaj način interesirali za širenje svoje gospodarske aktivnosti ili realizaciju neke svoje nove poduzetničke ideje u Radnoj zoni Marišćina, sada imaju otvoren Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta. Što se tiče financijskog značaja ovoga kapitalnog projekta, projekt je vrijedan nešto više od 20 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi oko 15.2 milijuna kuna. Zahvaljujući višegodišnjem znanju i iskustvu u privlačenju bespovratnih europskih sredstava, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za realizaciju projekta nove Radne zone odobreno nam je oko 12 milijuna kuna te dodatnih oko 1.6 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog učešća. Pojednostavljeno, oko 90 posto prihvatljivih troškova ovog projekta realizirat ćemo bespovratnim EU sredstvima bez opterećivanja općinskog proračuna. Osim daljnjeg razvoja i širenja poduzetničke infrastrukture na području Viškova te povećanja gospodarske konkurentnosti, od ovog projekta očekujemo privlačenje novih investitora, otvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje radno sposobnog stanovništva na području Viškova, zaključuje Sanja Udović.


Govoreći detaljnije o Radnoj zoni, iz Općine navode kako se u sklopu prve faze izgradnje Radne zone gradi kompletna prometna infrastruktura sa svom pripadajućom komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK mreža, koridor plina, niskonaponska električna instalacija) i tri platoa ukupne površine nešto veće od 17 tisuća četvornih metara. Nakon izvođenja radova, a prije stavljanja zemljišta na raspolaganje poslovnim subjektima, planirana je parcelacija zemljišta izgrađenih platoa na manje građevne parcele ovisno o iskazanom interesu poslovnih subjekata.