Koronavirus

Obersnel objasnio riječke mjere za ublažavanje krize: Razmatramo smanjenje plaća zaposlenih

Hina

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Vojko Obersnel napominje da se plaće ne mogu smanjivati svima, jer se od nekih službi očekuje pojačan angažman, poput vatrogasaca, djelatnika Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, vozačima Autotroleja.RIJEKA Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel u ponedjeljak je izjavio kako su u Gradu već donijeli većinu mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, a svakodnevno promišljaju i dogovaraju moguće dodatne mjere.


Pozdravljajući inicijativu stranaka u gradu za donošenjem mjera za ublažavanje krize, Obersnel je priopćio kako je poduzetnicima, koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada, na tri mjeseca odobreno ili će biti odobreno oslobađanje plaćanja nekoliko obaveza.


Riječ je o zakupninama za gradske poslovne prostore namijenjenih korištenju za terase i montažne objekte, o komunalnoj naknadi, spomeničkoj renti te o zakupninama za prostore koji su dani na upravljanje gradskoj tvrtki Rijeka plus, Riječkoj razvojnoj agenciji Porin i tvrtki Rijeka sport.
Istaknuo je da će samo na temelju tih mjera u tri mjeseca gradski proračun imati manje prihode u iznosu od 23 do 25 milijuna kuna.


Obersnel podsjeća i na mjeru da se poslovnim subjektima kojima nije zabranjen rad, a imaju smanjene prihode, odgodi plaćanje dijela komunalne naknade i doprinosa na rok od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja roka. Za vrijeme odgode neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.


Komunalno poduzeće “Čistoća” je na tri mjeseca, počevši s 1. ožujka, odgodilo naplatu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerom zabrane rada.


Odgođena prisilna naplata i iseljenje


Odgođeno je i pokretanje svih postupaka prisilne naplate i prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera, osim za dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja grada i gradskih trgovačkih i komunalnih društava. Obersnel ističe da će Grad pravovremeno donijeti odluku o produljenju odgoda, odnosno otpisu plaćanja obveza.


Na najamninu za gradske stanove, kao i na komunalnu naknadu za sve prostore, od ožujka i sve dok za to budu postojali razlozi neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje.


Putem Crvenog križa osigurana je dostava obroka građanima u potrebi, gradska uprava financira prijevoz za sve korisnike, a ugroženim građanima financira i troškove obroka.


Gradonačelnik ističe da socijalni program zasad pokriva sve postojeće troškove te, bude li potrebno, najavljuje i dodatne novce, pa i preusmjeravanjem sredstava komunalne naknade kako predlažu neke stranke.


Za razdoblje u kojem djeca ne pohađaju vrtiće, produžene boravke ili cjelodnevnu nastavu, roditeljima se neće naplaćivati troškovi, organiziran je izvanredni javni prijevoz, smanjena cijena radničkih mjesečnih karata za 50 posto, a korištenje parkirališta Rijeka plusa se ne naplaćuje.


Razmatramo smanjenje plaća u gradskoj upravi, tvrtkama, ustanovama


Obersnel navodi i kako Grad u dogovoru sa socijalnim partnerima razmatra mogućnost smanjenja plaća zaposlenicima gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova, a za konačnu odluku čekaju najavljeni stav Vlade prema plaćama službenika i namještenika u javnoj upravi.


Napominje da se plaće ne mogu smanjivati svima, jer se od nekih službi očekuje pojačan angažman, poput vatrogasaca, djelatnika Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, vozačima Autotroleja.


Ističe i kako se radi na nužnom preslagivanju programa Europske prijestolnice kulture koji se zbog epidemije ne mogu provoditi, pa će se reducirati i program i ukupan proračun projekta, kao i broj zaposlenih u tvrtki Rijeka 2020.