Svjetski dan moždanog udara

Novost u liječenju moždanih udara u Rijeci: ‘Velika je stvar što sada imamo i tu opciju’

Barbara Čalušić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaRIJEKA – Uspješnost liječenja moždanog udara danas se smatra jednim od glavnih indikatora kvalitete zdravstvenog sustava, a glavni razlog je složenost njegovog liječenja koje uz hitnu intervenciju i suvremene metode liječenja podrazumijeva i ranu rehabilitaciju. Dok se moždani udar danas ipak sve ranije prepoznaje, što se može zahvaliti i javnozdravstvenim akcijama poput Svjetskog dana moždanog udara koji je u utorak obilježen i u Rijeci, pa pacijenti postaju kandidati za liječenje neurointervencijske metode kao što su tromboliza i mehanička trombektomija, da bi lanac uspješnog liječenja moždanog udara bio potpun, još uvijek nedostaje uspješna rana rehabilitacija.


Predstojnica Klinike za neurologiju u Kliničkom bolničkom centru Rijeka doc. dr. Vladimira Vuletić ističe kako riječka bolnica bilježi porast broja pacijenata s moždanim udarom kod kojih su simptomi uočeni na vrijeme što smanjuje onesposobljenost i ima neurološki ishod, smanjuje broj dana ležanja u bolnici i kao i samu smrtnost.


– U KBC-u Rijeka imamo Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu koji prima naše pacijente s akutnim moždanim udarom, ali i sve ostale pacijente KBC-a kojima je potrebna rehabilitacija. Stoga ne mogu odmah primati sve naše pacijente s moždanim udarom koji bi nakon rane rehabilitacije koju započinjemo odmah na našoj Klinici trebali nastaviti akutnu rehabilitaciju u centrima za to poput našeg Zavoda ili toplicama.
Problem je na nivou Hrvatske da toplice ne mogu opskrbiti sve pacijente odmah po otpustima iz akutnih bolnica, nego u odgođeni terminima što dovodi do prekida akutnih rehabilitacija i otpuštanja na kućnu njegu, domove i druge oblike skrbi.


U nekim županijama koje imaju toplice nemaju takvih problema ili su izraženi u znatno manjoj mjeri. Isto tako je problem kronične rehabilitacije, a i smještaj onih pacijenata koji nisu za aktivnu akutnu rehabilitaciju, imaju kanile ili ovise o mehaničkoj ventilaciji. Ako ih se pokuša smjestiti u takve centre u Hrvatskoj, s obzirom da su udaljeni dosta od naše županije, posjećivanje pacijenata predstavlja problem obitelji, a znamo da je uloga i podrška obitelji bitna u rehabilitaciji.


Nekakva ideja postoji da se za potrebe naše županije vidi gdje bi se još osigurala neurorehabilitacija naših pacijenata, akutna i kronična, kako bi je dobili u fazi u kojoj je najpotrebnija i kako bi ukupni ishod liječenja bio što bolji. Nadam se da će se ta potreba prepoznati i podržati za dobrobiti svih, kaže Vulić koja posebno ističe mehaničku tromektomiju kao novost u liječenju moždanih udara u Rijeci.


Dosad je obavljeno tridesetak takvih zahvata, a prema Nacionalnom planu zbrinjavanja moždanog udara ova moderna skrb rekanalizacije treba biti dostupna u strateškim centrima, uz organizaciju pravovremenog dovoženja pacijenata i iz okolnih manjih bolnica, korištenje telemedicine i stalnu prisutnost educiranih članova tima za ovaj način zbrinjavanje moždanih udara.


– Velika je stvar što KBC Rijeka sada ima i tu opciju zbrinjavanja naših oboljelih od moždanih udara jer ona znatno smanjuje posljedice koje moždani udari imaju na oboljele, članove obitelji i društvo u našoj regiji, zaključuje Vuletić.