Promjena

NOVO USTROJSTVO MUP-a Ukinuta je II. policijska postaja na Zametu

Vladimir Mrvoš

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran KaruzaRIJEKA U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj novoustrojene su nove policijske postaje. Na staroj adresi sa sjedištem u Ulici Đure Šporera 4 ostala je I. policijska postaja Rijeka. Ona objedinjava dosadašnju I. policijsku postaju Rijeka i II. policijsku postaju Rijeka koja je ranije bila na Zametu i sad je ukinuta.


Novoosnovana I. policijska postaja Rijeka nadležna je za područje dosadašnjih dviju policijskih postaja, a ustrojena je kao postaja I. kategorije, za razliku od dosadašnje I. i II. policijske postaje Rijeka koje su bile ustrojene kao postaje II. kategorije. Nova (stara, prije III.) II. policijska postaja Rijeka sa sjedištem u Gundulićevoj ulici 7, obuhvaća područje nadležnosti dosadašnje III. policijske postaje Rijeka.


Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Riva 16, obuhvaća područje nadležnosti dosadašnje Postaje pomorske policije Rijeka i Postaje aerodromske policije Rijeka. Radi dojava o nekom događaju, podnošenja odgovarajućih kaznenih ili prekršajnih prijava, prijava javnih okupljanja i svih drugih poslova iz domene policije građani se mogu obratiti osobno na adrese sjedišta navedenih policijskih postaja, odnosno telefonom ili elektroničkom poštom ovisno o konkretnom događaju.
Inspekcije nadležne za zaštitu od požara i eksploziva i za zaštitarske i detektivske poslove prešle su u nadležnost MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova. Svi službenici ovih inspekcija nastavljaju s radom u dosadašnjem prostoru na adresi Fiorello la Guardia 13, gdje im se građani mogu obratiti radi rješavanja poslova koji su u domeni ovih inspekcija.