Filozofski fakultet u Rijeci

Novi kolegij na Translatologiji: Studenti uče kako prevoditi u kulturi i za kulturu

Ingrid Šestan Kučić

Studenti mogu raditi i na adaptaciji i lekturi tekstova / Foto V. KARUZA

Studenti mogu raditi i na adaptaciji i lekturi tekstova / Foto V. KARUZA

Sve se to realizira, kažu prof. dr. sc. Petra Žagar - Šoštarić i doc. dr. Željka Macan s riječkog Filozofskog fakulteta, na temelju konkretne suradnje s novoosnovanom stručnom bazom, partnerskom ustanovom, Udrugom FilmaktivRIJEKA – Unutar diplomskog studija Translatologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci uveo je novi kolegij »Prevođenje u kulturi«. Riječ je o kolegiju čiji je cilj studentima dati uvid ne samo u teoretska saznanja koliko je prevođenje u kulturno-umjetničkom području tijekom povijesti bilo važno, prisutno i kroz koje aspekte se tumačilo i prevodilo, već ima i za cilj dati im mogućnost raditi u praksi kako bi dobili na konkretnim primjerima mogućnost u samostalnom i timskom radu prevoditi u kulturi za kulturu. Sve se to realizira, kažu prof. dr. sc. Petra Žagar – Šoštarić i doc. dr. Željka Macan s riječkog Filozofskog fakulteta, na temelju konkretne suradnje s novoosnovanom stručnom bazom, partnerskom ustanovom, Udrugom Filmaktiv.


– Riječ je o praktičnom radu u okviru međukulturnog jezičnog posredovanja, redakturi strojnih prijevoda, transkreaciji, prevođenju i uređivanju, sažimanju, unutarjezičnom prevođenju, audiodeskripciji, hibridnim oblicima prevođenja. Osnovni je zadatak kolegija studente upoznati s bitnim elementima profesionalnog ponašanja u praksi, a u kontekstu kulturno-umjetničkih ustanova, objašnjavaju profesorice.


Kroz praksu i praktični rad koji se prožima teoretskim saznanjima stečenim na studiju, studenti nadograđuju svoje već stečeno znanje vještinama u pogledu pružanja jezičnih usluga međujezičnoga posredovanja u kulturi. Na konkretnim tekstovima studenti dobivaju mogućnost rada na adaptaciji i lekturi tekstova, terminološkoj obradi tekstova te dobivaju uvid u pomoćne tehnologije važne za pripremu i obradu prijevoda poput korpusnih alata, autorskih i nakladničkih alata. Studenti kroz timski rad uče kako surađivati i kako funkcionirati u timskom okruženju uz pridržavanje već prethodno definiranih rokova te rada na projektu. Tako su na primjeru projekta »Kultura svima« u organizaciji Udruge Filmaktiv zajedno s partnerima Udrugom gluhih i nagluhih PGŽ-a i Udrugom slijepih PGŽ-a studenti dobili uvid na uvodnoj konferenciji projekta kako kroz različite aktivnosti poticati na inkluzivno djelovanje u kulturi.
U okviru suradnje partnerske ustanove studenti uče o važnosti i značaju unutarjezičnog prevođenja te stječu vještine kako u pogledu prevođenja tako i u pogledu prilagodbe, adaptacije filmova na hrvatski znakovni jezik te opremanja istih inkluzivnim titlovima i audiodeskripcijom. Uz primjenu audiodeskripcije i inkluzivnoga podslovljavanja u prevoditeljskoj praksi, jedan je od očekivanih ishoda ovog novoosnovanog kolegija i razvijanje društvene osjetljivosti.