Druga faza projekta izdvojena iz javno-privatnog partnerstva

Novi KBC: Ginekologija i pedijatrija neće čekati ”privatnika”

Barbara Čalušić

Ugovor o izdvajanju iz JPP-a, smatraju potpisnici, garancija je da će se krenuti s drugom fazom novog KBC-a, u kojoj su ključne ginekologija i pedijatrija koje imaju građevinsku dozvoluRIJEKA » Projekt izgradnje druge faze nove riječke bolnice jučer je izdvojen iz projekta javno-privatnog partnerstva potpisivanjem ugovora između Ministarstva zdravlja, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Grada Rijeke i Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) koji je jučer potpisan u Ministarstvu zdravlja. Izdavajanje iz projekta JPP-a za izgradnju nove riječke bolnice vrijedne više od tri milijarde kuna, kako smatraju potpisnici, garancija da će se krenuti s izgradnjom druge faze nove bolnice, točnije objekata ginekologije i pedijatrije, za koje već postoje građevinske dozvole, a koji je vrijedan oko 120 milijuna kuna.


 Prema riječima pomoćnika minstra zdravlja i predsjednika sanacijskog vijeća KBC Rijeka Dragana Korolije Marinića, Vladi će uskoro biti upućen i prijedlog odluke o izgradnji novih objekata ginekologije i pedijatrije u Rijeci.U ovom trenutku jedini objekt nove bolnice u Rijeci koji je u funkciji jest zgrada hemodijalize koja je prije tjedan dana obilježila pet godina rada u novim prostorima. Radovi su u tijeku na izgradnji nove barkomore i stanica za medicinske plinove i vrijedni su 22 milijuna kuna koje izdvaja resorno ministarstvo, a koji bi trebali biti dovršeni početkom iduće godine.

 – Projekt izgradnje nove riječke bolnice ide u nekoliko faza, a nakon izgradnje objekta dijalize te barokomore koja bi trebala uskoro biti dovršena, ginekologija i pedijatrija, zajedno s parkiralištem i tehničkim blokom, predstavljaju drugu fazu izgradnje nove bolnice. Izdvajanjem ove faze iz projekta javno-privatnog pratnerstva, nastojimo što prije krenuti u izgradnju, kazao je Korolija Marinić.  Prije točno godinu dana u riječkoj je bolnici svečano potpisan ugovor o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva »Klinički bolnički centar Rijeka«. Ugovorom su potpisali tadašnji ministar zdravlja Rajko Ostojić, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, sanacijski upravitelj KBC Rijeka Herman Haller i predsjednik Upravnog odbora CEI-a Josip Borak. Tim ugovorom načeleno je definirano da bi Rijeka novu bolnicu uz pomoć JPP-a trebala dobiti do konca 2020. godine.  Nova bolnica trebala bi se prostirati na zemljištu površine osam hektara na području njezinog današnjeg sušačkog lokaliteta. Bruto površina svih građevina nove bolnice prema postojećem projektu iznosi 240 tisuća četvornih metara, a u to je uključena i površna podzemnih garaža koja će imati kapacitet od 1.800 parkirališnih mjesta. Kad su u pitanju bolesničke postelje, kapacitet bolnice ne bi se bitno mijenjao od današnjeg i kretao bi se oko 1.000 postelja. Nova riječka bolnica godinama se planira graditi u četiri faze. Samo za prvu fazu u ovom se trenutku može reći da je realna i nalazi se pri dovršteku.  Treća faza izgradnje nove bolnice ujedno je najzahtjevnija u svakom pogledu jer predstavlja izgradnju najvećeg broja klinika, izuzev dijalize, barokomore, ginekologije i pedijatrije.