KD Čistoća

Novi bijeli “otpadnici” došli na 36 lokacija u Rijeci

Sanja Gašpert

Spremnici bijele boje zamijenili su one stare, žute, u koje su od 2011. godine Riječani mogli odlagati staru odjeću i obućuRIJEKA – Komunalno društvo Čistoća je na 36 lokacija u Rijeci postavilo nove spremnike za odlaganje starog tekstila, odjeće i obuće. Novi spremnici su bijele boje s ljubičastom naljepnicom dizajniranom u stilu ostalih spremnika za vrijedne vrste otpada. Naime, kako bi osigurala odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada, Čistoća je postavila različite vrste »otpadnika« – plavi za papir i karton, žuti za metalnu, plastičnu i višeslojnu ambalažu te narančasti za staklenu ambalažu. Spremnici bijele boje na riječkim su ulicama zamijenili stare spremnike žute boje, u koje su od 2011. godine Riječani mogli odlagati staru odjeću i obuću.


– Nakon što ste iscrpili sve ideje kamo sa svojom starom odjećom ili obućom ili pak vaše stare majice i cipele više nisu pogodne ni za ponovnu uporabu, počastite novog ljubičastog ljubimca otpadom koji najviše cijeni, poručuju iz KD-a Čistoća.


Osim u nove spremnike na riječkim ulicama, staru odjeću i obuću moguće je zbrinuti i u reciklažnim dvorištima. U Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga dostupna su tri, a u Reciklažnom dvorištu Jože Vlahovića dva spremnika. Otpadnici za tekstilni otpad i obuću nalaze se na nekoliko lokacija, od kojih su neki postavljeni na lokacijama dosadašnjih spremnika za staru odjeću i obuću, a neki na novim lokacijama.

Na dionici Drenova – Škurinje – Kozala postavljeni su na adresama Cvetkov trg 2, Cvetkov trg 8 c, Ivana Žorža – Dom zdravlja, Bok 34, Osječka 74 d, Osječka, Save Jugo Bujkove 15, Milana Rustanbega 10, Tibljaška cesta 30, Kozala 39. Na dionici Trsat – Pećine – Vežica – Sveti Kuzam novi spremnici su na adresama Put Bože Felkera 13, Drage Ščitara 17, Kvaternikova 91 – autobusno okretište, Kvaternikova 44 – spomenik, Drage Ščitara 2, Sv. Kuzam 13, Drage Gervaisa 74 – vatrogasni dom, Zdravka Kučića 12, Zdravka Kučića 43, Braće Stipčić 7 – robna kuća, u centru grada na lokacijama Potok bb, Demetrova – rotor – gat, Demetrova – kod carine, Ivana Randića 1 – ispod škole, a na dionici Zamet – Kantrida – Turnić na adresama Primorska 3 c, Ivana Ćikovića Belog 42 – okretište, Petra Jurčića 16, Avelina Turka 3 – ambulanta, Istarska bb – okretište Bivio, Kršnićeva 14, Medovićeva 21, Gustava Krkleca 6, Franje Čandeka – do Spara, Dobriše Cesarića 16. Ispravnim odlaganjem otpada u sve spremnike otpadnike izravno pomažemo u zaštiti našeg neposrednog okoliša, ali i očuvanju ograničenih prirodnih resursa planeta na kojem živimo, poručuju iz KD-a Čistoća.