Interreg Italija - Hrvatska

NOVA TEHNOLOGIJA NET4mPlastic detektira mikroplastiku u Jadranu

Marinko Glavan

Pokušat će se utvrditi porijeklo mikroplastike u morskom okolišu te potencijalni učinak na zdravlje ljudi i okoliša / Foto Reuters

Pokušat će se utvrditi porijeklo mikroplastike u morskom okolišu te potencijalni učinak na zdravlje ljudi i okoliša / Foto Reuters

Mikroplastika je globalni problem i njena akumulacija na plažama, morskim sedimentima i morskim staništima danas je dobro poznata pojava u svijetuRIJEKA U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo predstavljen je projekt “Nove tehnologije za detekciju i analizu mikro i makro plastike u jadranskom bazenu – NET4mPlastic”, razvijen u sklopu programa Interreg Italija – Hrvatska, ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura, od čega je 2,1 milijun sufinancirano iz fondova EU.


Mikroplastika je, istaknuto je prilikom predstavljanja, globalni problem i njena akumulacija na plažama, morskim sedimentima i morskim staništima danas je dobro poznata pojava u svijetu.


Ipak, postoje vrlo ograničeni podaci o mikrootpadu i MP u Jadranskom moru, a nedostaju kako standardni operativni protokoli za uzorkovanje, otkrivanje i kvantifikaciju mikroplastike, tako i pouzdani podaci o koncentracijama mikroplastike i sastavu polimera u morskom okolišu. Slijedom toga, postoji potreba za poboljšanjem i razvojem metoda za smanjenje vremena i napora u identifikaciji i otkrivanju mikroplastike.


Program Interreg Italija - Hrvatska


Program Interreg Italija – Hrvatska

Cilj projekta NET4mPlastic je prikupiti podatke o rasprostranjenosti i sastavu mikroplastike u jadranskom bazenu, uz hrvatsko i talijansko priobalno i morsko područje.


Za stjecanje znanja o akumulaciji mikroplastike u različitim okolišnim kontekstima provodit će se usklađeni postupak uzorkovanja na četiri pilot područja u Jadranskom moru, po dva u hrvatskim i talijanskim vodama, koji će omogućiti sustavnu usporedbu razine mikroplastike na plažama, morskom okolišu i kod živih organizama.


U sklopu projekta pokušat će se utvrditi porijeklo mikroplastike u morskom okolišu te potencijalni učinak na zdravlje ljudi i okoliša, te će se analizirati i mogućnost recikliranja mikro i makroplastike.


Svi podaci dobiveni ovim projektom bit će javno dostupni. U provedbi projekta sudjeluje devet partnera iz Hrvatske i Italije; Odjel za fiziku i znanosti o Zemlji Sveučilišta u Ferrari, Fakultet građevinarstva i arhitekture Sveučilišta u Trstu, Regija Marche, Veterinarski zavod za javno zdravstvo Regije Abruzzo Molise, Hydra Solutions SRL, Nastavni zavod za javno zdravsto PGŽ, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu te Prosoft d.o.o. iz Rijeke (HR).