Spomenka Mičetić

NOVA DIREKTORICA RIJEKA PROMETA U riječke prometnice u četiri godine uloženo 89 milijuna kuna

Ljiljana Hlača

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Rijeka promet održava 400 kilometara nerazvrstanih cesta, 85 semaforskih raskrižja, 7.500 prometnih znakova, 35.0002 pješačkih prijelaza, 140.000 metara raznih oznaka na kolniku, 9.000 stupića po gradu, 276 zvučnih signalizatora za slijepe osobe, 17 svijetlećih znakova treptača te 20 prijelaza s led markerimaNadzorni odbor Rijeka prometa imenovao je Spomenku Mičetić direktoricom tog gradskog trgovačkog društva na još četiri godine. Mičetić je na čelu Rijeka prometa već dva mandata, a ovo joj je treći mandat koji joj je povjeren nakon provedenog javnog natječaja sredinom kolovoza. Ovim povodom s njome razgovaramo o planovima i projektima ovog poduzeća.


Koji projekti će obilježiti Vaš treći mandat?


– U sljedećem mandatu poseban naglasak dat ćemo na stvaranje još boljih prometnih rješenja koja će pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika, održivosti i boljoj protočnosti prometa, a što bi trebalo rezultirati i većim zadovoljstvom svih sudionika u prometu. Treba dodati da je iza nas iznimno opsežna i zahtjevna prilagodba društva na reorganizaciju sustava gradskih poduzeća gdje je društvo Rijeka promet prenijelo u druga dva društva (Rijeka plus i Poslovni sustavi op.a) 92 zaposlenika i izgubilo gotovo 50 posto prihoda.
Društvo se uspjelo stabilizirati i postići kontinuitet u stvaranju pozitivnih poslovnih rezultata. Inače, u posljednjih 20 godina tvrtka je odradila projekte u vrijednosti od 300 milijuna kuna; riječ je o investicijama u prometnice, o sustavu automatskog upravljanja prometom, garažama i parkiralištima.


Također, profilirali smo novu djelatnost – projektno projektiranje, a za što imamo dobre reference. Broj tih projekata stalno raste – s 87 u 2015. godini – na 163 u 2018. godini. Tu je i kontinuirano uvođenje novih tehnologija u prometu i održavanju prometnica.


Brojne novosti


Možemo konkretnije o projektima?


– Da. Pred nama je trenutačno projekt ITU (integrirana teritorijalna ulaganja op.a), u kojem su Rijeka promet i Grad Rijeka partneri KD-a Autotrolej koji će nabaviti nove autobuse i riješiti putokazne ploče s najavama o dolasku autobusa na stanicama, a mi ćemo s Gradom proširiti sustav Automatskog upravljanja prometom odnosno opremiti novom opremom šest semaforiziranih raskrižja na zapadnom dijelu grada Rijeke, što će povećati sigurnost i protočnost prometa, a realizirat će se u 2020. godini.


Pred nama su također projekti poput »SmartCitytrans« i »Surinmo« koji se odnose na razvitak inovativnih načina upravljanja prometom. Također radimo na strategiji održivog razvitka prometa u Gradu Rijeci, tu je suradnja s Odjelima gradske uprave na projektu objedinjenog sustava upravljanja prometom, a u sklopu kojeg će se razviti još suvremeniji Prometni centar nego što ga imamo danas i riješiti semaforizaciju preostalih raskrižja sa starom tehnologijom.


Naime, razvoj suvremenog prometa podrazumijeva urbanu mobilnost koja će još više biti fokusirana na manja vozila u centru Grada, na kvalitetan javni gradski prijevoz, uz razvijanje alternativnih načina prometa kao što je car sharing te davanje sve većeg značaja prometu pješaka i širenju zona tzv. smirenog prometa, s čišćim okolišem, smanjenjem emisije štetnih plinova, smanjenjem buke i slično.Strateški dokumenti na kojima se radi moraju dati okvire za rješavanje svih ovih otvorenih pitanja. Naravno, to uključuje i elektromobilnost i širenje mreže elektropunionica.


No, bez obzira na sve to percepcija prema komunalnim društvima kod građana nekako je uvijek negativna. Zašto je tomu tako?


– Istina, nije uvijek sve ružičasto. No, mislim da su Rijeka promet građani prepoznali kao jedno solidno društvo koje želi i njeguje dobru komunikaciju i ne želi administrativne barijere. No, mnogi građani nas još uvijek povezuju za neka područja koja više nisu naša domena – recimo zaprimanje reklamacija za nepropisno parkiranje.


To je prije četiri godine preuzeo Rijeka plus. Nastojimo biti proaktivni, brzi i točni u odgovoru. Kod zaprimljenih prijedloga građana nastojimo biti maksimalno kooperativni te im pokušavamo objasniti što se može, a što ne.


Opterećeni promet


Koliko ste zadovoljni opremljenosti riječkih cesta. Gdje vidite prostora za poboljšanje?


– Mislim da nitko od odgovornih upravitelja cesta, bilo da se radi o javnim cestama ili o nerazvrstanim cestama koje su u nadležnosti Grada Rijeke, a koje održava Rijeka promet ne može biti u potpunosti zadovoljan stanjem i opremljenošću cesta u gradu. Krizne godine i razorni učinak na cjelokupno gospodarstvo učinili su svoje te se svi trude da u okviru vrlo ograničenih raspoloživih sredstava maksimalno dobro održavaju prometnice.


Prostor za poboljšanje vidim u semaforiziranim raskrižjima (23 od ukupno 85 koja nisu u sustavu automatskog upravljanja prometom), a koja su trenutačno opremljena 40-godina starom semaforskom opremom, a koja je daleko od današnjih standarda pametnih semafora.


Takva raskrižja treba opremiti suvremenom opremom. Isto tako, smatram da bi trebalo urediti odnosno izgraditi i inteligentni sustav upravljanja parkirališnim mjestima dostave u Rijeci jer su dosadašnji projekti koje smo radili pokazali da je nedovoljno poštovanje mjesta i uvjeta dostave vrlo čest razlog smanjene protočnosti prometa u gradu. Koliko je sredstava u proteklih, recimo četiri godine, uloženo u opremanje prometnica? –


Dosta se toga napravilo, ali su uvijek potrebe i zahtjevi veći od mogućnosti. U protekle četiri godine u održavanje i opremanje prometnica uloženo je oko 89 milijuna kuna, u koje je uključena i sanacija prometnica nakon izvršenih radova prekopa s četiri milijuna kuna. Riječ je o radovima održavanja prometnica u redovnim i zimskim uvjetima, ulaže se u sustav odvodnje na prometnicama, saniraju se stijenski pokosi, metalne ograde, tu su i radovi u okviru hitnih intervencija i još mnogo toga što je iznosilo 63,7 milijuna kuna.U održavanje semaforskog sustava, prometne signalizacije i prometne zahvate i projekte uloženo je 21,3 milijuna kuna. Dakle na godišnjem nivou prosječno se ulagalo oko 22 milijuna kuna, od čega 6 milijuna kuna godišnje odlazi na realizaciju komunalnih prioriteta za 34 mjesna odbora na području grada Rijeke.


Informacije radi Rijeka promet održava 400 kilometara nerazvrstanih cesta, 85 semaforskih raskrižja, 7.500 prometnih znakova, 35.000 kvadrata pješačkih prijelaza, 140.000 metara raznih oznaka na kolniku, 9.000 stupića po gradu, 276 zvučnih signalizatora za slijepe osobe, 17 svijetlećih znakova treptača te 20 prijelaza s led markerima.


Krešimirova – Zavod za zaštitu zdravlja, zatim Vukovarska – V. Cara Emina – Cambierijeva – N. Završnika trenutačno su najopterećenije prometnice u Rijeci. Što se planira napraviti po tom pitanju? Napominjem da se Vukovarskom ulicom vozilo u kolonama i prije radova u Krešimirovoj ulici.


– Točno je da su spomenuti koridori najopterećeniji prometom prema gradu Rijeci, kojima radnim danom prođe od 55.000 pa do čak 65.000 vozila. Stoga svako ometanje prometa na jednom od ta dva koridora, a tu mislim na zauzeće samo jednog prometnog traka zbog naprimjer nekog vozila u kvaru, ima dalekosežne posljedice na promet u središtu grada. Naime, ta se dva prometna koridora sijeku na raskrižju ulica Žrtava fašizma i Fiumara, pa kada dođe do gužve na jednom koridoru, za desetak minuta to se manifestira gužvama i zastojima na oba koridora, pretežno u »vršnom jutarnjem terminu« od 7.30 do 9 sati.


Svjesni smo da je raspoloživa cestovna mreža na širem središtu grada ograničena. Kada većina građana krene u isto vrijeme na posao, gužve su neminovne i u normalnim uvjetima. A tu su sada i radovi u Krešimirovoj ulici. Kada je riječ o takvim situacijama, trenutačno radimo na izradi elaborata kojima se predviđaju alternativni pravci i mjere postupanja te hitne preregulacije prometa za vrijeme izvanrednih događaja i incidenata na prometnicama u gradu, čime će se uvelike izbjeći problem i nedoumice oko postupanja kada se takve situacije zaista dogode.


Veliki problem predstavljaju devastacije prometne opreme. Koliko je takvih slučajeva godišnje?


– Prije nekoliko godina imali smo veliki problem otuđenja slivnih rešetki na prometnicama. Danas se broj takvih šteta smanjio. Sada imamo nešto drugo: štete na semaforskoj opremi, prometnim znakovima, oštećuju se podizni i zaštitni stupići, montažni rubnjaci i drugo. Lani su štete na prometnoj opremi iznosile 100.000 kuna.


S kojim komunalnim društvom Rijeka promet najviše surađuje i na kojim područjima?


– Najviše surađujemo s KD-om Autotrolej kroz ranije spomenuti ITU projekt. Na projektima privremene preregulacije prometa za vrijeme opsežnih radova rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže surađujemo intenzivno s KD-om Vodovod i kanalizacija, a za TD Rijeka plus izrađujemo prometne elaborate i prometne projekte vezane za sustav parkiranja.Koliko je trenutačno zaposlenih u Rijeka prometu i koja je prosječna plaća u tom poduzeću?


– Trenutačno je u Rijeka prometu zaposleno 28 djelatnika, prosječna plaća iznosila je kumulativno za prvih devet mjeseci 6.600 kuna neto, odnosno za rujan 7.000 kuna. Kvalifikacijska struktura društva je iznimno visoka jer više od 70 posto zaposlenih ima visoku ili višu stručnu spremu a imamo i jednog doktora znanosti.


Bit će još ženskih semafora


Grad Rijeka proglašen je najboljim hrvatskim pametnim gradom u 2018. godini. Nagrađeni ste za ideju zračnog snimanja dronom. Koja je sljedeća takva ideja?


– Izuzetno nam je drago da je Grad Rijeka podržao našu ideju o snimanju iz zraka dronom, koje nam jako pomaže kod prometnog projektiranja. Naime tako možemo brzo izraditi odgovarajuću podlogu za projektiranje temeljenu na svježem postojećem stanju na terenu. Radi se o inovaciji koju smo osmislili i proveli u suradnji s tvrtkom KvarnerCad i Gradom Rijeka.


Sada radimo na nadzoru prometa iz zraka pomoću drona te se nadamo da ćemo nakon što riješimo sve tehničke detalje, uskoro i to moći pokazati javnosti. Također, moramo spomenuti da je u 2018.g. Grad Rijeka s Rijeka prometom dobio još jednu nagradu Smart city u kategoriji Pametan promet za sustav Automatskog upravljanja prometom u koji su uključena 62 semaforizirana raskrižja i koji je još uvijek jedini takav sustav u Republici Hrvatskoj.


Hoće li biti još ženskih semafora – kada i gdje?


– Naravno! Radit ćemo u smjeru izjednačavanja uvjeta za sve sudionike u prometu, pri čemu su simboli; ženske figurice na semaforskim lanternama samo jedan mali dio tih naših napora. Pored Adamićeve ulice, nastojat ćemo ih ugraditi na još nekim lokacijama. Točne lokacije još ne znamo, vjerujem da ćemo ih ugraditi do Dana žena. Osim toga, svoje djelovanje ćemo posebno usmjeriti na zaštitu pješaka i osoba s invaliditetom koji su naš prvi fokus i prioritet u prometu.


Neargumentirani komentari


Postavljam jedno pitanje s tužibabe: zašto Rijeka promet led markere plaća 75.000 kuna kada oni koštaju 5 dolara na Ebayu, a uz to, besplatna je poštarina.


– Prije svega smatram da se radi o neargumentiranim komentarima i nedovoljnom poznavanju tehnologije o kojoj je riječ, kao i sustava i načina provedbe projekata i zahvata koje provodi Grad Rijeka i njegova komunalna društva. U tom sustavu sudjeluje više subjekata – komunalno društvo, gradska tvrtka Poslovni sustavi i Grad Rijeka, koji svi međusobno kontroliraju provedbu postupka javne nabave čiji smo obveznici.


U svojim prometnim rješenjima uvijek ćemo primjenjivati princip pravila struke i apsolutnog poštovanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Drugim riječima nije riječ samo o kupnji nego i o postupcima ugradnje. Postavljanje led markera ne znači samo ih utisnuti u asfalt, tu su pripremni radovi, zatim građevinski i elektroinstalterski radovi, cijeli projekt nemoguće je realizirati bez dodatnog vertikalnog osvjetljenja i slično.