Arheostereoskop

NOVA ATRAKCIJA NA VIDIKOVCU Bolji pogled na rimski limes iz Grada Grobnika

Sanja Gašpert

Partner u projektu postavljanja arheostereoskopa je PGŽ, a cilj je projekta kulturno-povijesna valorizacija starog obrambenog kasnorimskog zida, koji se proteže kroz Sloveniju i HrvatskuGRAD GROBNIK – Na atraktivnom vidikovcu drevnog frankopanskog Kaštela u Gradu Grobniku nedavno je postavljen arheostereoskop, uređaj uz pomoć kojega će posjetitelji moći rekonstruirati nekadašnji izgled znamenitog zida, rimskog limesa. Uređaj je postavljen na nedavno uređenoj kuli ispred Sokolane, koja je time postala atraktivan vidikovac koji pruža prekrasan pogled na Grobnišćinu.


Projekt Claustra


Načelnica Općine Čavle, Ivana Cvitan Polić, ističe kako je ovime Kaštel dobio novu turističku atrakciju, s koje se pruža prekrasan pogled na Grobnišćinu, kvarnerske otoke, pa i dio Gorskog kotara. Lokacija je odabrana u sklopu projekta Claustra, a upravo iz razloga što se s vidikovca pruža pogled na rimski limes. Partner u projektu je Primorsko-goranska županija, a pročelnica županijskog Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonja Šišić kaže kako je cilj projekta kulturno-povijesna valorizacija starog obrambenog kasnorimskog zida, koji se proteže kroz Sloveniju i Hrvatsku, ali, dodaje, da se napravi i lijepa turistička priča. Projekt je vrijedan 150 tisuća kuna.
Putovima Frankopana


Uz ovaj projekt, u grobničkom kaštelu završeni su radovi na uređenju južne kule te pripremljen postav Frankopana, a trenutno se uređuje sjeverna kula, kao dio županijskog projekta Putovima Frankopana. Projekt vrijedan dva milijuna kuna financiraju Primorsko-goranska županija i Europska unija, a u sklopu njega u veljači sljedeće godine tu će biti otvoren novi interpretacijski centar i suvenirnica. Interpretacijski centar bit će jedan od osam takvih centara u nizu frankopanskih kaštela u Primorju i Gorskom kotaru te će povezati sve kaštele u jednu cjelinu.


Svim ovim aktivnostima, ulaganjima na obnovi i revitalizaciji Kaštela i novim sadržajima Općina Čavle planira privući veći broj posjetitelja te pomoći daljnjem razvoju domaćeg kraja. Višegodišnje napore Općine Čavle prepoznala je i Primorsko-goranska županija te uključila grobnički Kaštel u projekt Putovima Frankopana.


Sjecište važnih puteva


Grobnišćina je povijesno gledajući turbulentno područje kojim su se izmjenjivale vojske i bitke, te križali važni putevi. Ne čude stoga prapovijesni ostaci na lokalitetima kao što je Cernički vrh, niti rimski limes koji upućuje na granice nekadašnjega carstva. Limes je dio rimskog obrambenog sustava tzv. liburnijskog limesa ili Clausura Alpium Iuliarium, te se protezao preko Slovenije, Italije sve do Austrije.


Rimljani ga podižu kako bi zaštitili Carstvo od najezda barbarskih plemena. Zid nije tekao u neprekinutom nizu nego je zatvarao geostrateške položaje i pravce.