RAČUNI DOLAZE

NEMA POPUSTA Hladni pogon za otpad u Novom Vinodolskom plaća se svih 12 mjeseci

Ljiljana Hlača

Foto Arhiva

Foto Arhiva

Cijenu obvezne minimalne javne usluge obvezni su u svakom obračunskom razdoblju plaćati svi korisnici javne usluge, izuzev onih koji su se očitovali da nekretninu trajno ne koristeRIJEKA – U ovo vrijeme pandemije koronavirusa mnogi vikendaši nisu mogli do svojih vikendica. No, bez obzira na to, i za to razdoblje nekorištenja ovakvih objekata stići će im računi, i to barem za tzv. hladni pogon. Na to ukazuje jedna naša čitateljica koja živi u Rijeci, a ima vikendicu na području Novog Vinodolskog gdje se o odvozu smeća brine KTD Ivanj.


– Brojni građani imaju nekretnine u kojima uopće ne borave ili borave vrlo rijetko, a posebno je to vidljivo u zimskim mjesecima, ili za nekretnine koje su naslijeđene i slično. Ali ipak moraju svaki mjesec plaćati tu minimalnu javnu uslugu kroz cijelu godinu. Vikendice se nisu mogle koristiti ni u vrijeme pandemije. Ali računi stižu – ukazuje naša čitateljica.


– Zar se ne bi trebao obračun prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada temeljiti prema stvarnom preuzetom otpadu u kojem bi bila uključena preuzeta količina i samo na to onda dodan neki minimalni fiksni dio? Iznos tog dijela računa u mojem slučaju s godinama je rastao, pa je tako 2011. godine on iznosio nekih 14 kuna, a onda se popeo na 50 kuna – navela je naša sugovornica.


Polonijo: Spremnost za pružanje usluge koštaUpitali smo što na temu hladnog pogona misli i stalna konzultantica Udruge gradova za pitanje gospodarenja otpadom Sonja Polonijo. Ona nam je rekla da je »odvoz otpada javna usluga, a ne prijevoz po narudžbi kod kojega se može izračunati precizna kalkulacija za svaku turu prijevoza«. Navodi dalje da u famozni hladni pogon idu i troškovi spremnosti za pružanje usluge, a ne samo troškovi koje je moguće obuhvatiti po jedinici otpada (litra ili kilogram).
– Bez obzira na to je li netko u svojoj vikendici ili nije, uz nju prolazi kamion po rasporedu odvoza. Ukoliko otpada nema, kamion prođe dalje. Ukoliko otpada ima, kamion ga pokupi – navodi naša sugovornica.
– Često zimi kamioni prolaze i gotovo potpuno praznim ulicama, ali to je stvarnost u turističkim krajevima. Rajon se mora proći, ljudi na kamionu odradili su svoje i treba im dati plaću, gorivo je potrošeno, postoji i trošak amortizacije kamiona i druge opreme. Sustav mora biti kapacitiran za ljetno (vršno) opterećenje, što znači da zimi ima vrlo nisko korištenje kapaciteta, odnosno vrlo visoke jedinične troškove (a onda i cijenu). Svi smo žrtve velike sezonalnosti, a ne mogu se svi troškovi prebaciti na jedinicu, litru ili kilu, otpada jer bi onda stanovnici koji stalno žive u turističkom kraju (a ne bave se svi iznajmljivanjem) nesrazmjerno plaćali troškove kapaciteta, i umjesto onih koji dođu u sezoni – zaključila je Sonja Polonijo.

Drugim riječima, za godinu dana vlasnik jedne vikendice na području Novoga za hladni pogon mora izdvojiti čak 600 kuna! A gdje je još sve ostalo…


Brojne regule


U komentaru na sve to, KTD Ivanj poziva se na brojne regule. A to je uvijek tako. Ističu da se cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obračunava sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, zatim je tu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog, a tek na kraju ide i važeći cjenik.


– Temeljem navedenog, ukupna cijena javne usluge sastoji od cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne. Cijenu obvezne minimalne javne usluge obavezni su u svakom obračunskom razdoblju plaćati svi korisnici javne usluge (izuzev korisnika usluge koji su se sukladno članku 39. unaprijed navedene odluke očitovali da nekretninu trajno ne koriste) dok se cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada obračunava sukladno predanoj količini miješanog komunalnog otpada – ukazuju u ovom poduzeću.


Niz troškova


U Ivanju navode dalje da je cijena obvezne minimalne javne usluge temeljem članka 27. unaprijed navedene odluke propisala da se kroz cijenu obvezne minimalne javne usluge naplaćuje – minimalna javna uslugu prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, odnosno glomaznog komunalnog otpada.


A ova usluga pretpostavlja i niz troškova – od nabave i održavanja opreme za prikupljanje komunalnog otpada, odnosno troškova prijevoza komunalnog otpada, to jest obrade komunalnog otpada u dijelu koji se odnose na postupke prije oporabe ili zbrinjavanja pa do troškova koji su nastali radom reciklažnih dvorišta, pretovarne stanice i još mnogo toga. Znači, ništa nije besplatno.


Hladni pogon u Rijeci 34 kn

Zatražili smo komentar i od riječkog Komunalnog društva Čistoća budući da nas je zanimalo kako Riječani stoje s hladnim pogonom i što će biti s vikendašima na riječkom području. I u ovom poduzeću su naveli da će im za mjesece kada se vikendica nije koristila (zabrana kretanja) stići računi.
– Oni ne stižu jedino za nekretninu u kojoj nitko ne boravi, odnosno gdje je prijavljeno nula članova kućanstva i koje se trajno ne koriste, a to su nekretnine za koje se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nemaju potrošnu električne energije ili vode (na temelju očitanja mjernih uređaja), nekretnine koje nisu pogodne za stanovanje ili novosagrađene neuseljene nekretnine – piše u odgovoru. Fiksni dio za korisnike usluga KD-a Čistoća je nešto manji i iznosi 34 kune.

– Nadalje člankom 28. Odluke propisano je da se u cijenu javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada uključuju sljedeći troškovi: troškovi obrade miješanog komunalnog otpada, trošak zbrinjavanja, odnosno predaje miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom i drugi troškovi propisani Uredbom koji nisu obuhvaćeni u cijenu minimalne javne usluge – zaključeno je.


Pretočeno u brojke, cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike KTD Ivanj iznosi 0,75 kuna po litri volumena spremnika, uvećano za PDV. S obzirom na to da najmanji standardizirani spremnik koji korisnici usluge mogu odabrati iznosi 60 litre, znači da najmanji iznos cijene javne usluge koja se korisnicima obračunava iznosi 45 kuna, uvećano za PDV, istaknuto je.