Problemi u riječkom kazalištu

Ne cvjeta cvijeće… Kazališno vijeće “Zajca” već više od mjesec i pol dana nefunkcionalno

Davor Mandić

Izbor člana Vijeća iz reda umjetnika najavljen je za 13. srpnja / Foto MATEO LEVAK

Izbor člana Vijeća iz reda umjetnika najavljen je za 13. srpnja / Foto MATEO LEVAK

Nikako do kvoruma. Za nefunkcionalnost Kazališnog vijeća podjednako su krivi Osnivač (Grad Rijeka) i KazališteRIJEKA Mjesec i pol dana Kazališno vijeće HNK-a Ivana pl. Zajca nije funkcionalno. Predugo je to vrijeme s obzirom na činjenicu da je Kazališno vijeće ključno za ispravno funkcioniranje tako kompleksne ustanove kao što je HNK, u kojem radi preko 300 ljudi i u kojem se na svakodnevnoj razini donose ozbiljne odluke. Nepostojanje funkcionalnog Kazališnog vijeća, koje je zaduženo za kontrolu i provedbu zakonitog poslovanja Kazališta te za operativno financijsko poslovanje, koje se pita i mora pitati o svim važnijim odlukama, ostavlja previše prostora za razne manipulacije, na što sada već dulje vrijeme upozoravamo.


A za nefunkcionalnost Kazališnog vijeća podjednako su krivi Osnivač (Grad Rijeka) i Kazalište. Naime u trenutnom sastavu Kazališnog vijeća, koje inače broji pet članova, tri iz reda Osnivača, dva iz reda zaposlenika Kazališta, samo su dvojica iz reda Osnivača: Zvonimir Peranić i Bojan Šober. Nakon što su iz Vijeća istupili predsjednik Ivan Vagroš i Ervin Mičetić (iz reda Kazališta) te Danijel Trinajstić (iz reda Osnivača), ni Osnivač ni Kazalište nisu riješili problem nefunkcionalnog Vijeća. A samo još jedan član to bi učinio, jer bi, prema regulama, Vijeće moglo imati kvorum. Postoje ipak naznake da bi se uskoro nešto po tom pitanju moglo dogoditi.


Jedan član Vijeća pred imenovanjem


Razne su teorije zašto Kazalište odugovlači s izborom dvaju članova, jednog iz reda svih zaposlenika, a jednog iz reda umjetnika, pri čemu jedna kaže da se čeka jesen i potencijalno izglasavanje novog Zakona o kazalištima, koji bi, bude li izglasan u obliku u kojem je predložen, prilično otežao smjenjivanje intendanata HNK-ova. Barem po principu prema kojem je KV u Splitu zatražio razrješenje intendanta Srećka Šestana zbog sličnih stvari koje mi konstantno otkrivamo o Marinu Blaževiću. Vidjet ćemo hoće li se to ostvariti, tim više što iz Kazališta stižu informacije da je jedan član Vijeća pred imenovanjem, a za drugog trebalo bi se glasati uskoro.
Po pitanju člana Vijeća iz reda svih zaposlenika, čini se da je solist Slavko Sekulić pred imenovanjem. Nisu nam u Kazalištu to mogli potvrditi, jer iako je glasanjem tako utvrđeno, iz Uprave su nam javili da još nisu zaprimili odluku Izbornog odbora. Svakako, izbor Sekulića za člana KV-a, i to, kako doznajemo, velikom natpolovičnom većinom svih zaposlenih, nije najbolja vijest za intendanta Marina Blaževića, s obzirom na to da je Sekulić bio jedan od sudionika famozne PGS-ove presice, koja je pokazala dio nezadovoljnika Upravom »Zajca«, barem onih koji su pristali javno se izložiti. S obzirom na trodnevni period za žalbu, Sekulić još ne može biti potvrđen.


Član iz reda umjetnika


Po pitanju izbora člana Vijeća iz reda umjetnika, stvari su još malo kompliciranije. Naime glasanje je najavljeno za 13. srpnja od 17 do 18.25 sati, no svi koji glasaju moraju biti prisutni u 14.15 sati. Važna je pritom napomena koja kaže da mogu glasati samo oni koji budu prisutni u 14.15 sati te da će glasanje biti pravovaljano samo ako na njega izađe više od 50 posto umjenika. To je važno zbog činjenice da su probe najmnogoljudnijeg dijela umjetnika, orkestra, najavljene u srijedu od 10 do 13 i od 18 do 21 sat, pa su neki u Kazalištu zabrinuti oko motivacije toga dijela zaposlenika da se uz cjelodnevni angažman, tako rascijepljen, bave još i kompleksnim hodogramom glasanja. Naravno, valja reći da je sve po propisima, naime glasanje se svakako može izvršiti, no pitanje je tko će za to biti motiviran.


Kontra mogućeg inženjeringa oko glasanja i proba nikako neće biti činjenica koju smo doznali pred predaju teksta, a to je da su termini i opet izmijenjeni, pa su probe orkestra najavljene, i opet dvokratno, no sada od 11 do 14 pa od 19 do 22 sata.


Revizijski postupci


Pitanje je zašto pak Osnivač odugovlači s izborom trećeg člana. Poslali smo stoga gradonačelniku Marku Filipoviću nekoliko pitanja. Prvo se tiče njegove najave prije sada već mjesec i pol dana da će preispitati rad Kazališnog vijeća HNK-a Ivana pl. Zajca. Pitanje je bilo je li ga preispitao i što je zaključio.


– U kazalište je, kao što sam i najavio, upućena interna revizija. Nalog sam potpisao 13. lipnja i temeljem njega je Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke pokrenuo postupak provođenja revizije poslovanja HNK-a I. pl. Zajca. Revizija će primarno obuhvatiti poslovanje i financijske izvještaje 2021. godine, a prema potrebi i u svrhu razumijevanja određenih poslovnih događaja i transakcija revizijom će biti obuhvaćena i razdoblja prije 2021. godine, odnosno razdoblje do datuma zaključivanja revizije. Planirani datum završetka revizije je 25. listopada 2022. godine. Cilj revizije je utvrditi je li poslovanje Kazališta u svim bitnim aspektima usklađeno s regulatornim okvirom i prihvaćenim planovima poslovanja te provjeriti financijske izvještaje, izvještaje o izvršenju financijskih planova, odnosno ocijeniti iskazuju li financijski izvještaji adekvatno financijski položaj i uspješnost poslovanja Kazališta.


Foto SERGEJ DRECHSLER

Foto SERGEJ DRECHSLER


Revizijski postupci uključivat će razumijevanje ključnih poslovnih procesa i ocjenu primjerenosti oblikovanih unutarnjih kontrola (organizacijska struktura, protok informacija, osoblje, planiranje, izvještavanje, procedure i interni akti i način donošenja istih) kao i dosljednost primjene utvrđenih pravila i postojećih akata. Revizijski postupci provodit će se uvidom u poslovnu dokumentaciju te usmenim prikupljanjem informacija od djelatnika Kazališta i nadležnog Odjela gradske uprave. Također, uputio sam dopis Ministarstvu kulture kojim sam ih zamolio da se, u svrhu potpune transparentnosti i dodatnog mehanizma kontrole, uključe u provedbu nadzora poslovanja Kazališta te da nas po izvršenom nadzoru o tome obavijeste.


Razgovara se o kandidatima


Što se tiče članova Kazališnog vijeća, zasad imamo dva predstavnika osnivača i vijeće je time još uvijek nefunkcionalno, ali uskoro će se upotpuniti i moći nastaviti s radom – rekao je Filipović.


Zanimalo nas je i je li poslao prijedlog Odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća HNK-a Ivana pl. Zajca Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke, na što nam je odgovorio da još nije.


– Trenutno razgovaramo o kandidatima uvažavajući njihovu stručnost i uvažavajući prijedloge političkih partnera u Gradskom vijeću. Radimo na tome da u srpnju na redovnoj sjednici Gradskog vijeća bude točka izbora člana Kazališnog vijeća i shodno tome prijedlog će na vrijeme biti upućen Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja – rekao je Filipović, kojeg smo pitali i imaju li kandidata.


– Ne bih za sada govorio o imenima. Mislim da je pristojno da s potencijalnim kandidatima najprije razgovaramo i provjerimo njihovu zainteresiranost, a onda će doći vrijeme da o konkretnoj osobi informiramo i medije – zaključio je Filipović.