Prometnica desetljeća

Najskuplja cesta u Hrvatskoj: Počelo rušenje objekata na trasi D-403, bit će uklonjeni i tankovi bivše rafinerije na Mlaki

Orjana Antešić

Dio trase buduće ceste D-403 / Foto: S. DRECHSLER

Dio trase buduće ceste D-403 / Foto: S. DRECHSLER

Uklonit će se 70 manjih pomoćnih i stambenih te većih gospodarskih objekata i napuštenih tankova Inine bivše rafinerije na Mlaki. Prvi konkretni radovi mogu se očekivati koncem kolovoza, odnosno početkom rujna, i to na dijelu čvora Škurinje i budućeg tunela PodmurviceRIJEKA – Krenulo se s pripremnim radovima i organizacijom gradilišta na trasi buduće ceste D-403 koja će spojiti novi kontejnerski teminal na Zagrebačkoj obali s riječkom obilaznicom na čvoru Škurinje. Trenutačno se izvode radovi uklanjanja, odnosno rušenja objekata preostalih od izvlaštenja zemljišta za potrebe izgradnje te ceste koja je već zadobila status najskuplje u Hrvatskoj. Zbog njezine kompleksnosti i činjenice da je najvećim dijelom u objektima – tunelu, vijaduktima i podvožnjacima – kilometar buduće D-403 košta 152 milijuna kuna.


Na trasi ove spojne ceste koja će riječku luku povezati s hrvatskom mrežom autocesta mora se ukloniti sedamdesetak objekata, što manjih pomoćnih i stambenih te većih gospodarskih objekata i napuštenih tankova Inine bivše rafinerije na Mlaki, doznajemo iz Hrvatskih cesta. Prvi konkretni radovi, prema onom što navode iz HC-a, mogu se očekivati koncem kolovoza, odnosno početkom rujna, i to na dijelu čvora Škurinje i budućeg tunela Podmurvice, dok bi se na spoju od tunela do ulaska u luku startalo početkom iduće godine.


– Ukupni projekt spoja luke Rijeka s obilaznicom grada Rijeke na autocesti A7 podijeljen je u četiri faze, od kojih Hrvatske ceste imaju ugovor za izgradnju tri faze, a jednu fazu izvodi HŽ Infrastruktura. Ugovor o građenju je također podijeljen u tri faze gdje se 1. i 2. faza projekta, čvor Škurinje i tunel Podmurvice, započinju u roku od 70 dana od potpisa ugovora, a spoj od tunela do ulaska u luku u roku od 180 dana, navode iz Hrvatskih cesta.


Dva vijadukta
Ugovor s odabranim konzorcijem izvođača, koji čine Kolektor CPG iz Slovenije, hrvatski GP Krk i Euro-asfalt iz Bosne i Hercegovine, podsjetimo, potpisan je sredinom lipnja ove godine. Ukupna vrijednost radova penje se na 456,36 milijuna kuna bez PDV-a, a valja podsjetiti da je izgradnja D-403 sufinancirana sredstvima Europske unije, i to u iznosu od 85 posto predviđenih troškova, dok se ostatak financira iz državnog proračuna. Ugovorni rok za završetak svih radova i obavljeni tehnički pregled je 30 mjeseci od uvođenja u posao.


Foto: SERGEJ DRECHSLER

Foto: SERGEJ DRECHSLER


Cijela trasa buduće D-403 duga je tek tri kilometra ili, točnije, odnosno 2.977 metara. Međutim, ta tri kilometra spadaju u red jedne od najzahtjevnijih u novijoj povijesti domaće cestogradnje jer će se najvećim dijelom izgraditi ili pod zemljom ili – u zraku. Kao što je poznato, na njezinoj trasi bit će izgrađen trotračni tunel Podmurvice, dug 1.250 metara, zatim dva vijadukta, Piopi i Mlaka, ukupne duljine oko 460 metara, odnosno 316 i 144 metara te podvožnjak Piopi ispod željezničke pruge, dug oko 56 metara.


Značajni su i predviđeni zahvati izgradnje ukupno tri raskrižja, također i rekonstrukcija Zvonimirove ulice, preslaganje velikog broja instalacija, uz već spomenuto rušenje čak sedamdesetak objekata s kojima se ovih dana krenulo na trasi buduće ceste. Cijela trasa prolazi gusto naseljenim gradskim područjem i sigurno je da će u iduće dvije i pol godine, zbog organizacije posla, dolaziti do određenih poteškoća u odvijanju prometa u Rijeci.


Dio trase buduće ceste D-403 / Foto: S. DRECHSLER

Dio trase buduće ceste D-403 / Foto: S. DRECHSLER


 


Miniranje tunela


– Uvjet za ponuditelje u javnom nadmetanju je bio izrada metodologije rada, odnosno plan organizacije građenja kako bi ponuditelji pojasnili načine, resurse i dinamiku odvijanja radova predmetnog zahvata. To uključuje i organizaciju logistike gradilišta, prijevoz te organizaciju javnog prometa u suradnji s nadležnima iz Hrvatskih cesta i Grada Rijeke. Još preostaje da odabrani izvođač detaljno i precizno predloži te ishodi odobrenja nadležnih riječkih gradskih službi za izvođenje radova uz odvijanje prometa i života u gradu.


Na projektu je na vrlo kratkom potezu ceste predviđena izgradnja svih vrsta cestovnih objekata i to u izrazito naseljenom gradskom centru koji mora cijelo vrijeme normalno funkcionirati, navode iz HC-a. Svakako da će najveći izazov u tome predstavljati radovi iskopa miniranjem tunela Podmurvice i organizacija prijevoza iskopanog materijala iz tunela na deponij. Tu je još i izgradnja križanja pod prometom na obilaznici kod Škurinja te vijadukata.


Strateška važnost D-403 ogleda se u činjenici da će povezati novi kontejnerski terminal riječke luke na Zagrebačkoj obali s hrvatskom mrežom autocesta, koje vode prema središnjoj Europi, prije svega prema Sloveniji i na drugu stranu prema Zagrebu i mađarskoj granici. Osim spoja na obilaznicu kod Škurinja, predviđen je i spoj na mrežu gradskih prometnica dvotračnim spojem na Zvonimirovu ulicu čime će se rasteretiti prometna situacija u zapadnom dijelu grada.


Širina buduće ceste D-403 je promjenjiva, a glavna trasa od čvora Škurinje do riječke luke je u većem dijelu trotračna, što je posebno bitno u smjeru od mora prema čvoru Škurinje gdje je taj dodatni prometni trak nužan kako bi se mogao svladati uspon, a da pritom teretna vozila ne zagušuju promet i ne stvaraju gužve.