Studenti i fakulteti

Na suprotnim stranama: Najava povećanja školarina izazvala oštru reakciju riječkog Studentskog zbora

Ingrid Šestan Kučić

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Zbog najave povećanja studentskih školarina na posljednjoj sjednici Senata, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za idući je utorak sazvao izvanrednu sjednicu, na kojoj  žele vidjeti analize poslovanja riječkih fakulteta kako bi  se uvjerili u opravdanost podizanja cijene školarinaRIJEKA  Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za idući je utorak sazvao izvanrednu sjednicu, a razlog je mogućnost povećanja studentskih školarina. Naime, na posljednjoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci započeta je rasprava o povećanju studentskih školarina i upotrebi sredstava iz Riznice namijenjenih kreditiranju studenata, koja su financirana iz upisnina. Studenti su na izvanrednu sjednici pozvali rektora, kao i prorektore za studije i studente te za poslovanje, a poziv je upućen i svim članovima Senata, kao i Odboru za proračun od kojeg je zatraženo dostavljanje analize poslovanja sastavnica Sveučilišta u Rijeci, s jasno izraženim prihodima i rashodima. Pojašnjavajući da studenti žele vidjeti analize poslovanja riječkih fakulteta kako bi  se uvjerili u opravdanost podizanja cijene školarina, predsjednik Studentskog zbora Aleksandar Šušnjar ističe da su studenti protiv takvog »udara« na budžete svojih obitelji.


– Podizanje cijena školarina trebalo bi biti posljednja opcija. Želimo vidjeti jasne razloge zbog kojih bi se išlo na povećanje školarina. Jasno nam je da se tako nešto može dogoditi, no potrebno je prije toga provesti argumentiranu raspravu, kaže Šušnjar.


Najjeftiniji u Hrvatskoj


Dodajući kako će se studenti u utorak upoznati s modelom prema kojem bi se povećale školarine, Šušnjar ističe da je izvanredna sjednica Studentskog zbora tek početak pregovora o toj temi, a konačna bi se odluka mogla donijeti na idućoj sjednici Senata. S činjenicom da će se rasprava o povećanju školarina voditi do iduće sjednice Senata slaže se i rektor riječkog Sveučilišta prof. dr. Pero Lučin, koji ističe da je zahtjev za povećanjem došao od samih fakulteta.
– Školarine se nisu mijenjale najmanje 10 godina, ako ne i više. U međuvremenu su sva hrvatska sveučilišta podizala školarine, tako da riječko Sveučilište sada ima najniže školarine. Primjerice školarine za društveno znanstveno područje na našem Sveučilištu iznose 5.500 kuna, dok su na splitskom Sveučilištu 7 tisuća kuna, a na zagrebačkom čak i više. Ukoliko fakulteti imaju zahtjeve za povećanjem školarina, onda treba predložiti model povećanja i otvoriti raspravu o tome. To smo i učinili na posljednjoj sjednici Senata. Nismo donijeli odluku, nego smo otvorili raspravu. Logično je da su studenti protiv povećanja, kaže rektor.


Postupno uvođenje 


Iako o detaljima predloženog modela povećanja školarina koji je izradio prorektor za poslovanje prof. dr. Jože Perić rektor ne želi govoriti, ističe da je suština modela u tome da se povećanje uvodi postupno te će se odnositi samo na nove generacije studenata.


– Svi studenti koji imaju već sklopljene ugovore nastavit će plaćati školarine po tim ugovorima. Cilj koji se želi postići je izjednačiti školarine s drugim hrvatskim sveučilištima. Jasno je da ima argumenata za i protiv, a o njima će se raspravljati do iduće sjednice Senata. Naše je sveučilište iznimno socijalno osjetljivo i takvo će i ostati. Stalno razvijamo programe kako bismo pomogli studentima, a važno je da se odluke ne donose na brzinu. Bitno je otvoriti akademski dijalog i ukoliko se procijeni da nema temelja za podizanje cijene školarina, onda se odluka neće donijeti, a procijeni li se da ima – školarine će se povisiti, zaključuje rektor.