Natječaj

Na prodaju ide sedam gradskih stanova “neprikladnih za stanovanje”. Kvadrat od 974 do 2.400 eura

Sanja Gašpert

Foto S. Drechsler

Foto S. DrechslerRIJEKA – Grad Rijeka je putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjek za pravne i imovinske poslove, raspisao javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke.


Predmet natječaja je sedam stanova na sljedećim adresama: Brajda 3, Brajda 10, Ive Marinkovića 5, Janka Polića Kamova 61, Krešimirova 8, Trinajstićeva 14 te Vodovodna 19, a stanovi koji su ponuđeni na prodaju su površine od 15,29 do 83,57 metara kvadratnih.


Kako se navodi u natječaju, svi su stanovi neprikladni za stanovanje, što znači da zahtijevaju nužnu obnovu. Početne prodajne cijene »kvadrata« kreću se od 974 do 2.398,13 eura. Također, Grad Rijeka je raspisao i javni natječaj za prodaju osam stanova i idealnih dijelova stanova koje koriste najmoprimci, korisnici, odnosno suvlasnici Grada Rijeke. Riječ je o stanovima koji se nalaze na sljedećim adresama: Branimira Markovića 5, Žrtava fašizma 2, Meštrovićeva 28, Vjenceslava Novaka 2, Branimira Markovića 15, Meštrovićeva 30, Vinka Benca 3 i Lukačevićeve stube 5. Stanovi su ukupne površine od 21,35 do 70,15 metara kvadratnih, a početne prodajne cijene kreću se od 1.210,76 do 1.962,84 eura po »kvadratu«.
Kao krajnji rok za dostavu prijava je 11. ožujka do 12 sati, a javno otvaranje prijava obavit će se istoga dana u 12 sati, na adresi Titov trg 3, 2. kat, sala br. 209. Informacije u svezi oglašenih nekretnina mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Odsjeku za pravne i imovinske poslove, Titov trg 3 (telefon 209-352).