"Otklonimo barijere"

Na plaži za osobe s invaliditetom proširena rampa za ulaz u more

Sanja Gašpert

Gradsko povjerenstvo za provedbu projekta "Otklonimo barijere" o pripremi plaža se sezonu kupanjaPpripremanje plaže za sezonu kupanja, kao i uklanjanje, odnosno prilagodba barijera u gradu, u najboljem interesu što lakšeg kretanja osoba s invaliditetom, bile su glavne teme sastanka koje je s Povjerenstvom za provedbu projekta “Otklonimo barijere”, kao i s predstavnicima udruga čiji članovi su česti korisnici plaže Kostanj, održao zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski.


Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruge osoba sa spinalnim ozljedama Karoca, Društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije, Udruge osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije, Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka te Društva tjelesnih invalida Rijeka.


Tijekom sastanaka, prisutni su dobili informacije o pripremnim radovima za početak sezone kupanja na plaži Kostanj, koji uključuju saniranje oštećenja sunčališta, hodnih površina i rubnog kamena povišenih sunčališta, renovaciju sanitarnih čvorova, postavljanje novog Aqualiftera – pomagala za ulazak u more osoba s invaliditetom, postavljanje rukohvata, tuševa za plažu, drvenih klupa, čišćenje stepenica od algi i slično.
– Tamo su izvedeni radovi produljenja stare postojeće rampe u more sa izvedbom tri ulaza, na način da se stari ulaz zadržao te je na njemu izveden podest kao proširenje za ulaz u more, dok su na nova dva ulaza isto tako izvedeni podesti sa rukohvatima. Na taj način dobivene su tri različite dubine ulaska u more ovisno o potrebama korisnika.


Također, na tom djelu plaže morsko je dno u jednom djelu nasuto šljunkom, izvedene su betonske klupe koje okružuju sunčalište sa zapadne strane, izvedena su četiri povišena betonska sunčališta te je postavljena svlačionica prilagođena osobama s invaliditetom, rečeno je na sastanku.


Također, Povjerenstvo za provedbu projekta “Otklonimo barijere” razmatralo je lokacije u gradu koje bi bilo potrebno prilagoditi, a koje su detektirane prilikom obilaska užeg centra grada s ciljem prepoznavanja arhitektonskih barijera i njihovog daljnjeg sustavnog otklanjanja, koji je Povjerenstvo održalo u ožujku ove godine.