Nije konačno

Na listi čekanja za upis u riječke vrtiće trenutno je 276 djece. Četverogodišnjaka je ostalo devet

Ingrid Šestan Kučić

Prvi put ove godine prvenstvo pri upisu imala su djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života

Prvi put ove godine prvenstvo pri upisu imala su djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života

Roditelji su pozvani da u vrtićima Rijeka, More i Sušak do 7. lipnja u 16 sati odjave dijete s liste ako je dijete primljeno u dva ili više vrtićaRIJEKA – Prema privremenim rezultatima upisa u iduću pedagošku godinu u sve tri riječke predškolske ustanove na listi čekanja za upis nalazi se ukupno 276 djece s prvenstvom upisa.


Novo pravilo


U Gradu Rijeci ističu da se ne radi o konačnim rezultatima jer su roditelji pozvani da u vrtićima Rijeka, More i Sušak do 7. lipnja do 16 sati odjave dijete s liste upisane, odnosno neupisane djece ako je dijete primljeno u dva ili više vrtića. Naime, roditelji su na upisu imali mogućnost prijave djece za upis u više ustanova te se trenutačno radi o neažuriranoj listi čekanja.


– U tijeku je rok u kojem se roditelji djece koja se nalaze na listama dviju ili više predškolskih ustanova moraju očitovati za koje su se upisno mjesto opredijelili. Točan broj neupisane djece bit će poznat tek nakon što se roditelji opredijele za upisna mjesta djece, napominju u Gradu.
Prvenstvo upisa koje ima 276 trenutačno neupisane djece podrazumijeva da se radi o djeci s prebivalištem u Rijeci, čija oba roditelja rade ili se pak radi o zaposlenim samohranim roditeljima, a prvi put ove godine prvenstvo pri upisu imala su djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. Na to novo upisno pravilo Grad se odlučio s obzirom na to da je ključno da se predškolski odgoj i obrazovanje osigura ne samo godinu dana nego i više godina prije polaska u školu jer su istraživanja pokazala da djeca koja su išla u dječji vrtić imaju bolju startnu poziciju u školi. Prema dosadašnjim kriterijima djeca u godini prije polaska u školu bila su tek na petom mjestu liste prvenstva za upis, a prema novom pravilu nakon što se u vrtić upišu sva prijavljena djeca s navršene četiri godine, na red će doći ostala djeca. Prema podacima Grada takve je djece na listi čekanja trenutačno devet.


– Samo je devet neupisane djece u dobi od 4 godine kojima Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju daje apsolutnu prednost pri upisu. Ova su djeca neupisana iz zbog čekanja mjesta u određenom objektu odnosno zbog neprihvaćanja upisa u alternativnom objektu te nepotpune dokumentacije i neprocijepljenosti, objašnjavaju u Gradu.


Prvenstvo pri upisu imala su i djeca roditelja invalida Domovinskog rata, zatim ona iz obitelji s troje i više djece, djeca s oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, djeca samohranih roditelja te ona iz jednoroditeljskih obitelji. Potom slijede djeca osoba s invaliditetom i djeca koja žive kod udomitelja. Novost je i izjednačavanje prava pri upisu djece roditelja stranih državljana koji su se doselili u Rijeku. To se odnosi na strance s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj te na azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom s područja Rijeke, a dosad su prednost pri upisu mogli ostvariti samo stranci sa stalnim boravkom u Rijeci.


Novi kapaciteti


U Gradu napominju da su u zadnje dvije godine otvaranjem novih vrtićkih kapaciteta značajno smanjili broj neupisane djece, te je u pedagoškoj godini 2022./2023. u dječjim vrtićima Grada Rijeke ukupno ostalo neupisano 100 djece jasličke dobi.


– Samo u ovoj 2022./2023. pedagoškoj godini otvoreno je ukupno šest novih odgojno-obrazovnih skupina, od toga četiri jasličke skupine, jedna skupina za djecu s teškoćama iz spektra autizma i jedna inkluzivna skupina. U narednom razdoblju bit će raspisan javni poziv putem kojeg će biti omogućeno sufinanciranje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima drugih osnivača te će dio neupisane djece zasigurno biti upisan u ovim dječjim vrtićima. Nedavno je donesenim Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju podignut iznos sufinanciranja tzv. privatnih vrtića s krajnjim ciljem povećanja broja odgojno-obrazovanih skupina zbog njihove veće financijske isplativosti odnosno smanjenja iznosa cijene za roditelje upisane djece, kažu u Gradu.


Ujedno podsjećaju i da je od početka prošle godine omogućeno sufinanciranje smještaja djece u obrtima za čuvanje kao još jedan vid skrbi o djeci namijenjen najmlađim sugrađanima, a čime je roditeljima osigurana još jedna dodatna opcija za zbrinjavanje djeteta.