U1

Na Krnjevu počeli radovi vrijedni 7,6 milijuna kuna: Gradi se potpuno nova ulica u Rijeci

Ljiljana Hlača

Izgradnja nove prometnice trabala bi biti gotova do sredine 2021. godine / Snimio Sergej DRECHSLER

Izgradnja nove prometnice trabala bi biti gotova do sredine 2021. godine / Snimio Sergej DRECHSLER

U financiranju sudjeluju KD Vodovod i kanalizacija, Energo i HEP-ODS d.o.o. u dijelu infrastrukture koja se postavlja. Površina zahvata je 4.106 metara četvornih, a ukupna dužina nove prometnice, koja će imati dva prometna traka, je 280 metaraRIJEKA  Započeli su radovi na izgradnji prometnice planske oznake U1 na Krnjevu. U tijeku su grubi radovi. Ulica će omogućiti pristup budućoj poslovno stambenoj zoni obuhvaćenoj Urbanističkim planom uređenja dijela područja Krnjevo.


Neuređena površina


Riječ je trenutačno o neuređenoj, neurbaniziranoj površini koja se proteže od križanja s državnom cestom D8, odnosno Liburnijskom ulicom sa zapadne strane do Ulice Mirka Čurbega na istoku. Drugim riječima, ove dvije ulice napokon će se spojiti.


Radovi se planiraju završiti do svibnja 2021. godine, a njihova vrijednost iznosi 7.600.000 kuna. U financiranju radova sudjeluju KD Vodovod i kanalizacija, Energo i HEP-ODS d.o.o. u dijelu infrastrukture koja se postavlja.
Konkretno, površina zahvata je 4.106 metara četvornih, a ukupna dužina prometnice iznosit će 280,21 metara. U tlocrtnom smislu ulica je položena uz južni rub planom predviđene građevinske zone, te se gradnjom ulice U-1 planira kvalitetno prometno povezivanje građevinskih čestica smještenih uz sjeverni rub ulice.


– U poprečnom smislu ulica će se sastojati od dva prometna traka, po jedan trak za svaki smjer. i nogostupa s obiju strana kolnika, informiraju iz Grada Rijeke.


Nove instalacije


– Bit će opremljena sustavom odvodnje oborinskih voda koje se zbrinjavaju u upojnoj građevini na zelenoj površini, javnom rasvjetom, a u trupu će se ugraditi sanitarna odvodnja, vodovodna instalacija, plinska instalacija, elektrokomunikacijska kanalizacija i elektroenergetske instalacije. Osim ovih radova, presložit će se postojeće podzemne instalacije, navedeno je.Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke. Temeljem provedenog javnog natječaja izvođač radova je Vodogradnja d.o.o. iz Kukuljanova, dok će nadzor nad gradnjom ulice provodi tvrtka Karloline Lič d.o.o. iz Liča.


MO podržava projekt


Vijeće Mjesnog odbora Sveti Nikola upoznat je s urbanističkim planom uređenja poslovno-stambenog kompleksa Krnjevo u Rijeci. O navedenom planu je provedeno javno izlaganje s posebnim naglaskom na promjenu kvalitete života stanara obuhvaćenih planom, komentira zahvat na naš upit predsjednik Vijeća ovog Odbora Marin Barać.


– Podržavamo ovaj projekt uz dobru vjeru i očekivanje da će se prilikom realizacije plana poštovati izrečene potrebe stanara te da se neće ugrožavati njihova kvaliteta života – zaključio je Barać.