Filipovićeva reorganizacija

Na kojem je mjestu gradonačelnik Rijeke po plaći među ostalim gradonačelnicima? Mogli bi se iznenaditi

Damir Cupać

Marko Filipović / Snimio VEDRAN KARUZA

Marko Filipović / Snimio VEDRAN KARUZA

Neki od navedenih gradova imaju svega 11.000 stanovnika – dakle gotovo 10 puta manje od RijekeRiječki gradonačelnik tek na 19. mjestu po visini plaće


Kao što smo već objavili, gradonačelniku Rijeke i njegovim zamjenicima bi uskoro mogle rasti plaće.


Zanimljivo je vidjeti gdje je trenutno gradonačelnik Rijeke po visini primanja u odnosu na ostale gradove.
Po visini plaće, plaća gradonačelnika Grada Rijeke, kao trećeg grada po veličini odnosno broju stanovnika u Republici Hrvatskoj, sa 108.000 stanovnika, nalazi se tek na 19. mjestu.


Veće plaće, pored većih gradova od Rijeke, Zagreba i Splita, imaju i gradonačelnici 16 gradova koji su manji od grada Rijeke, s tim da neki od navedenih gradova imaju svega 11.000 stanovnika – dakle gotovo 10 puta manje od Rijeke.


Predloženim koeficijentima i osnovicom za obračun plaće, plaća gradonačelnika, iako bi se po parametru veličine grada trebala nalaziti na 3. mjestu, nalazila bi se na 13. mjestu.


Prema Uputi tadašnjeg Ministarstva uprave dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju isključivo prava koja proizlaze iz prava tih osoba izabranih na dužnost u jedinici lokalne samouprave temeljem rezultata provedenih izbora, a ne prava iz službeničkog statusa.


Dužnosnici imaju pravo na plaću i staž osiguranja, ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti – putnih i drugih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti, troškova prijevoza, dnevnica za službena putovanja, te još neka prava u svezi s obavljanjem dužnosti kao što je korištenje službenog automobila.


Na lokalne dužnosnike ne primjenjuju se ni prava iz kolektivnih ugovora koja se primjenjuju na lokalne službenike niti odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. S tim u svezi, u Uputi je izričito navedeno da dužnosnici nemaju pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, plaćeni ili neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu, dodatke na plaću, izuzev uvećanja za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20 posto, kao niti druga prava koja ostvaruju lokalni službenici temeljem svog službeničkog statusa.