ERASMUS

Na jesen u Rijeku stiže 147 stranih studenata: Najviše ih je iz Poljske, Španjolske, Portugala, Italije i Francuske

Ingrid Šestan Kučić

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Najviše studenata dolazi iz Poljske, potom iz Španjolske te iz Portugala, Italije i Francuske, a za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. trenutačno su nominirana 42 incoming studentaRIJEKA – Sveučilište u Rijeci zaključilo je rok za dostavu prijava incoming Erasmus studenata za zimski semestar akademske godine 2020./2021. Ako epidemiološka situacija dopusti normalno odvijanje mobilnosti, sveučilište će u zimskom semestru ugostiti 147 studenata na 13 sastavnica.


Najviše studenata dolazi iz Poljske, potom iz Španjolske te iz Portugala, Italije i Francuske, a za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. trenutačno su nominirana 42 incoming studenta. Rok za ljetni semestar je 10. studenoga te se očekuje još velik broj prijava.


U skladu s odlukom Medicinskog fakulteta, studenti koji su se prijavili da žele zimski semestar provesti na toj ustanovi već su obaviješteni da zbog epidemiološke situacije neće moći ostvariti mobilnost u zimskom semestru 2020./21. te im je ponuđena mobilnost u ljetnom semestru, a dopusti li epidemiološka situacija u zimskom semestru, na Akademiji primijenjenih umjetnosti boravit će sedam studenata iz Češke, Irske i Latvije.
Na Filozofskom fakultetu studijski boravak ostvarit će trideset studenata iz Italije, Latvije, Španjolske, Poljske, Portugala, Slovačke, Turske i Austrije, dok će na Ekonomskom fakultetu studijski boravak ostvariti dvadeset i devet studenata sa sljedećih institucija iz Norveške, Njemačke, Španjolske, Slovačke, Francuske, Poljske, Turske, Rumunjske, Portugala, Slovenije te Češke, a Ekonomski fakultet će u okviru KA107 projekta ugostiti i studenta iz Gruzije. Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ostvarit će pak trideset i troje studenta iz Austrije, Češke, Španjolske, Latvije, Slovačke, Litve, Portugala, Nizozemske, Poljske, Italije, Njemačke, Rumunjske i Ujedinjenog Kraljevstva, a na Medicinski fakultet nominirani su studenti iz Španjolske, Bugarske, Turske te Slovenije. Na Fakultetu za zdravstvene studije studijski boravak ostvarit će tri studenta iz Portugala i Češke. Na Odjel za biotehnologiju dolazi jedan student iz Španjolske, a na Odjel za informatiku dolaze dva studenta iz Španjolske i iz Njemačke.


Na Građevinskom fakultetu studijski boravak ostvarit će osam studenata iz Slovenije, Češke i Francuske, dok na Učiteljski fakultet dolazi jedan student iz Srbije, a na Pomorskom fakultetu studijski boravak ostvarit će osam studenata iz Španjolske, Grčke i Poljske. Na Pravnom fakultetu studijski boravak planira ostvariti sedam studenata iz Poljske, Češke, Francuske te Mađarske, a na Tehničkom fakultetu studijski boravak ostvarit će jedanaest studenata iz Austrije, Italije, Poljske te iz Portugala.