Građani ukazali

Na Gornjoj Vežici već dvije godine stoji iščupani prometni znak, jer zašto ne

Ljiljana Hlača

Foto čitatelj

Foto čitateljRIJEKA – Zapušteno zelenilo koje zaklanja vertikalnu signalizaciju u Ulici Gornja Vežica kod kućnog broja 5A i iščupan prometni znak – dva su komunalna problema na koje reagira jedan naš čitatelj, ukazujući da na javnoj površini prometni znak tako stoji iščupan već dvije godine i da nitko ne reagira.


Komunalni redar po našem upitu obavio je izvid i dao nalog za orezivanjem zelenila koje ometa vertikalnu prometnu signalizaciju u spomenutoj ulici, a i problem oko prometnog znaka će se riješiti.


Napokon. Konkretno, prometnu signalizaciju zaklanja raslinje iz privatne okućnice, a u takvim slučajevima briga o zelenilu pada na obvezu njezinog vlasnika. Ukoliko se u nekom zadanom roku to ne učini, rezidbu obavljaju gradske službe ali tereteći vlasnika.
U gradskoj upravi su zahvalili na prijavi iščupanog prometnog znaka koji će se uskoro ukloniti i postavit će se novi, dodajući da nije moguće sve odjednom imati baš pod kontrolom.


– Naime, Rijeka promet održava 400 kilometara nerazvrstanih cesta u Gradu Rijeci te ima organiziranu ophodnju, koja po uočenim nedostacima reagira i poduzima mjere.


Međutim, kako ophodnja prvenstveno obilazi najfrekventnije prometnice te intervenira i uklanja velik broj nedostataka, posebno oštećenja kolnika i prometne opreme, obilazak ostalih prometnica, osobito onih lokalnih na kojima se promet odvija slabijim intenzitetom, obavlja se bitno rjeđe, ukazano je.