Svečano otvorenje

MODERNA OPREMA Fakultet za zdravstvene studije: Biomehanički laboratorij za bolju edukaciju

Ingrid Šestan Kučić

Foto M. Gracin

Foto M. GracinRIJEKA   Fakultet za zdravstvene studije Sveučilišta u Rijeci druga je hrvatska visokoškolska ustanova koja ima Laboratorij za biomehaniku. U sklopu četvrtih Dana fakulteta Laboratorij je danas svečano otvoren, a u suradnji s Fakultetom opremio ga je doc.dr. Stanislav Peharec, višegodišnji predavač te ustanove, ali i poznati somatoped i vlasnik Poliklinike »Peharec«. Navodeći kako je u opremu Laboratorija uloženo više desetaka tisuća eura doc.dr. Peharec je pojasnio da se radi o modernoj opremi koja snima pristisak stopala na podlogu što je od posebne važnosti za utvrđivanje zona pojačanog pritiska, kao i distribucije pritiska tokom perioda kontakta i distribucije centra pritiska.


– Želja mi je da mladi takvu opremu počnu koristiti kao standardnu metodu, a ne da im ona postane dostupna na kraju karijere. Dvadeset se godina bavim ovim poslom i bili smo prva privatna ustanova s biomehaničkim laboratorijem. Studenti će se zahvaljujući ovom Laboratoriju moći susretati s radom u biomehanici, steći će praktična znanja, a otvara se i mogućnost znanstveno-istraživačke djelatnosti. Laboratorij doprinosi i samoj afirmaciji Fakulteta, jer malo je visokoškolskih ustanova s ovakvom opremljenim laboratorijem, istaknuo je doc.dr. Peharec.Sličan lanboratorij, dodao je, u Hrvatskoj postoji još samo na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, gdje doc.dr. Peharec predaje na doktorskom studiju, a povremeno surađuje i na doktorskom studiju sportske medicine na Sveučilištu u Padovi. – Na Fakultetu zdravstvenih studija organizirao sam tri kolegija, a želja mi je da ta ustanova zahvaljujući znanstvenoj aktivnosti i kliničkim mjerenjima postane ugledna i izvan hrvatskih granica, kazao je doc.dr. Peharec.Najavio je i moguću suradnju novootvorenog Laboratorija s KBC-om Rijeka naglašavajući kako klinička mjerenja želi priobližiti i pacijentima, a mogućnosti Laboratorija prvi je jučer isprobao nekadašnji rektor riječkog Sveučilišta, akademik Daniel Rukavina ocjenivši otvaranje Laboratorija velikim korakom za Fakultet zdravstvenih studija prvenstveno zbog mogućnosti edukacije studenata. Podršku novom doc.dr. Peharcu i njegovom laboratoriju došli su dati i sportaši, a u sklopu otvorenja održan je i mini simpozij »Biomehanika danas« u okviru kojeg je uz doc.dr. Peharca predavanje održao i prof.sp.edu. Stanislav Štuhec s Fakulteta za sport sveučilišta u Ljubljani.