Nova jedinica

Medicinski fakultet Rijeka osniva Centar za medicinu temeljenu na dokazima

Ingrid Šestan Kučić

Jedan od glavnih ciljeva Centra bit će omogućiti studentima medicine i liječnicima konstantno ažuriranje i nadopunjavanje saznanja o bazama podataka utemeljenim na dokazimaRIJEKA – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci dobio je potporu Senata za osnivanje Centra za medicinu temeljenu na dokazima koji će djelovati unutar te visokoškolske ustanove, a jedan od važnijih razloga za osnivanje centra je podizanje razine znanja i poticanje pisanja sustavnih preglednih radova kod studenata viših godina medicine, specijalizanata, doktoranda i liječnika.


Stoga će jedna od važnijih misija centra biti upravo podizanje razine znanja znanstvene metodologije i razumijevanje principa statističke obrade, te razumijevanje i interpretacija dobivenih rezultata. S obzirom na to da je trenutni nedostatak edukacije o medicini temeljenoj na dokazima nepovezanost informacija tijekom studiranja, jer studenti kratko i s velikim vremenskim intervalima slušaju kolegije koji su temeljni za razumijevanje tog područja te su u nemogućnosti povezati informacije koje su im nužne za shvaćanje nastanka sustavnih pregleda koji se objavljuju u bazama podataka utemeljenim na dokazima, jedan od glavnih ciljeva Centra bit će omogućiti studentima integriranog studija medicine, studentima poslijediplomskih studija i liječnicima konstantno ažuriranje i nadopunjavanje saznanja o bazama podataka utemeljenim na dokazima, te pružati podršku tijekom cijelog studija i kasnije u praksi, započevši od osnovnog pretraživanja baza, pa sve do najzahtjevnijeg koraka pisanja sustavnih pregleda.


Popularizacija


Kako bi se studentima pružila najnovija saznanja iz područja biomedicine, a liječnicima najbolji dokazi iz prakse, sljedeći će cilj Centra biti stvaranje preduvjeta za razumijevanje, korištenje i primjenu dokaza iz sustavnih pregleda tijekom studiranja i u praksi. Također, tijekom posljednjih dviju godina se pokazalo iznimno važnim široj populaciji predstaviti valjane i pouzdane dokaze iz znanstvenih istraživanja s ciljem umanjivanja posljedica pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom. Stoga će jedan od ciljeva Centra biti promicanje medicine temeljene na dokazima ne samo na sveučilišnoj razini, već i širom građanstvu Primorsko-goranske županije s ciljem promicanja znanstvenog razmišljanja u cjelokupnoj zajednici.
Popularizacija će biti usmjerena građanstvu, učenicima i studentima nemedicinskih smjerova u obliku popularnih predavanja za odrasle do kraćih radionica koje bi osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj populaciji približila osnovne pojmove znanosti i znanstvenog razmišljanja te shvaćanja značenja i važnosti medicine utemeljene na dokazima koja proizlazi iz kritičkog razmišljanja, znanstvene metodologije i statističke obrade pravilno prikupljenih podataka. Radionice za mlađe uzraste vodit će prethodno osposobljeni studenti medicine koji su usvojili osnove medicine utemeljene na dokazima.


Globalna mreža


Također, razvijati i poticati kritičko razmišljanje studenata i liječnika jedan je od prioritetnih ciljeva Centra, a intencija je i unutar Centra uspostaviti podružnicu Hrvatskog Cochranea, koja bi djelovala u sklopu Hrvatskog Cochrane Centra pri Medicinskom fakultetu u Splitu. Naime Hrvatski Cochrane je dio Cochranea, globalne neovisne mreže znanstvenika, profesionalnih zdravstvenih radnika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, a riječki Medicinski fakultet već je ostvario suradnju s centrom u Splitu. Stoga će se nastojati osnažiti riječka podružnica s ciljem da u budućnosti bude referentna podružnica za Rijeku i cijelu okolnu regiju.