HORUS

Medicinski fakultet izrađuje Barometar zdravlja Riječana, šalju upitnike na 66.000 adresa

Sanja Gašpert

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Projekt je usmjeren na analizu i intervenciju u području kroničnih nezaraznih bolesti, posebno dijabetesa i kardiovaskularnih bolestiNa Medicinskom fakultetu predstavljen je početak HORIZON projekta “Utjecaj razvijenih urbanih sredina na zdravstvene ishode osjetljivih populacija”, koji se provodi u suradnji s Gradom Rijekom, s ciljem promicanja zdravog urbanog okruženja i stilova života.


– Projekt HORUS je HORIZON projekt koji ima sedam partnera iz tri zemlje – Hrvatske, Španjolske i Nizozemske. Medicinski fakultet je jedan od partnera, a provodi ga tim Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju u suradnji s Gradom Rijekom.


Projekt je usmjeren na analizu i intervenciju u području kroničnih nezaraznih bolesti (KNB), posebno dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti (KVB), koje predstavljaju vodeće uzroke morbiditeta i mortaliteta globalno.
S procijenjenih 17,9 milijuna smrtnih slučajeva uzrokovanih KVB-om u 2019. godini i 1,5 milijuna smrtnih slučajeva od dijabetesa godišnje, potreba za djelovanjem postaje nužna.


Dakle, HORUS ima za cilj uhvatiti se u koštac s ovim bolestima u urbanim okruženjima, među ranjivim populacijama, poput zajednica s niskim prihodima, migranata i etničkih manjina.


Ciljevi projekta obuhvaćaju detaljnu analizu poveznica između urbanog okoliša i prevalencije KNB-a te razvoj i provedbu ciljanih pilot-intervencija u Rijeci, Valenciji i Rotterdamu, rekla je voditeljica projekta prof. dr. sc. Vanja Vasiljev, dipl. sanit. ing.


Pilot-intervencije


Dodala je kako su posebno istaknuta dva cilja projekta – analizirati i dubinski istražiti uzročne veze između karakteristika urbanog okoliša i prevalencije rizičnog ponašanja za kronične bolesti te razviti pilot intervencije u spomenutim gradovima, uz podršku građanima u optimalnom korištenju urbanog okoliša.


U ime Uprave Medicinskog fakulteta u Rijeci govorila je prodekanica izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, koja je zahvalila Gradu Rijeci na pomoći u prikupljanju podataka, kao i provedbi samog projekta.


– Okolišni čimbenici i način života utječu na razvoj kroničnih bolesti poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. Medicinski fakultet uvijek podupire ovakve projekte kojima je cilj istražiti sliku zdravlja, ali i educirati i prevenirati, u ovom slučaju među osjetljivim skupinama građana, rekla je Pavičić Žeželj.


Mentalno zdravlje


Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke Karla Mušković istaknula je kako je Grad Rijeka objeručke prihvatio sudjelovanje u ovom projektu, jer se poklapaju zajednički interesi – zdravstveno stanje stanovništva i kako ga unaprijediti.


– Sudjelovali smo u izradi upitnika o istraživanju te smo predložili i dio pitanja o mentalnom zdravlju, koje je u posljednje vrijeme jedan od sve prisutnijih javno zdravstvenih problema, rekla je Mušković.


Barometar zdravlja


U prvu fazu projekta uključen je i “Barometar zdravlja stanovnika grada Rijeke”, koji uključuje zdravlje, stilove života, mentalno zdravlje i korištenje zelenih površina.


– Upitnik se diseminira putem društvenih mreža, računa Poslovnih sustava i putem e-mail adresa.


Upitnik je namijenjen građanima Rijeke koji su stariji od 18 godina i u potpunosti je anoniman, a trebao bi pokazati reprezentativnu sliku zdravlja građana Rijeke.


Uz račune troškova stanovanja bit će poslan na 66 tisuća adresa te molimo građane da ga ispune, rekla je dr. Vasiljev.