Pravni fakultet

Mali zavod za zapošljavanje studenata: Pravni fakultet priprema Centar za karijere

Ingrid Šestan Kučić

Pokreće se i softver program Provis putem kojega će svi partneri i suradnici fakulteta, odnosno poslodavci, moći pretraživati bazu podataka studenata i alumnija za potrebe budućeg zapošljavanja ili prakseRIJEKA – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u pripremi je pokretanja Centra za karijere koji bi trebao zaživjeti u listopadu ove godine, a bit će to svojevrsni mali zavod za zapošljavanje studenata te visokoškolske ustanove. Istovremeno se pokreće i softver program Provis putem kojega će svi partneri i suradnici fakulteta, odnosno poslodavci, moći pretraživati bazu podataka studenata i alumnija za potrebe budućeg zapošljavanja ili primanja studenata na praksu.


Sve je to dio projekta »Providentia Studiorum Iuris – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj«, ukupne vrijednosti nešto više od 3,5 milijuna kuna, koji je u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda. Partneri projekta su pravni fakulteti sveučilišta u Zagrebu, Splitu, te Osijeku, a voditelj projekta je prodekan za poslovne odnose Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. Dario Đerđa, dok je koordinatorica doc.dr. Ines Matić Matešković.


Aktivni moduli


Projekt je započeo u ožujku 2019. godine i završit će u ožujku iduće godine, a njime se financira izrada personaliziranog programskog rješenja Provis, ukupne vrijednosti nešto manje od milijun kuna, kojim se planira unaprijediti čitav niz procesa na Pravnom fakultetu u Rijeci, umanjiti vrijeme potrebno za administraciju nastavnih aktivnosti, povezati studente i poslodavce, omogućiti nove modele provođenja stručne prakse, kao i sustavno ocjenjivanje kvalitete studijskih programa te kontinuirano praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata. Ovaj softver sastoji se od četiri modula: Opći modul i modul evidencija nastave, Modul ishodi učenja, Modul stručna praksa i Modul alumni klub, čije je funkcionalnosti osmislio projektni tim Pravnog fakulteta u Rijeci kako bi se najbolje odgovorilo na postojeće potrebe u djelovanju fakulteta.
U ovom trenutku u potpunosti su izrađena i aktivna prva dva modula: Opći modul i modul evidencija nastave te Modul ishodi učenja. Modul stručna praksa, koji je u fazi izrade, omogućiti će povezivanje studenata i poslodavaca uz efikasan sustav raspoređivanja studenta pojedinome poslodavcu na obavljanje stručne prakse te će na jednom mjestu biti moguće ostvarivati komunikaciju između studenta, nastavnika i institucijskog mentora za stručnu praksu. U ovom modulu studenti će moći izrađivati svoje praktične pisane radove koji će odmah biti dostupni za čitanje nastavniku i institucijskom mentoru te će se kroz isti modul provoditi evaluacije studentskih radova i studenata, ali i nastavnika i institucijskih mentora u pogledu organizacije i provođenja stručne prakse.


Stručna praksa


Ovim modulom se do sada postavljeni modeli obavljanja stručne prakse podižu na višu razinu i omogućava se kvalitetnija povezanost studenata, fakultetskih nastavnika i institucijskih mentora, kao i bolji uvid u ostvarivanje ishoda ovog praktičnog oblika stjecanja znanja, vještina i kompetencija. Modul alumni klub zamišljen je kao platforma za povezivanje diplomiranih studenata i poslodavaca te sustav za kontinuirano praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata, kao i njihovo uključivanje u postupak unaprjeđenja studijskih programa.


Umrežavanje alumnija i poslodavaca istovremeno će se realizirati i kroz Centar za karijere, kojim će se ujedno ostvariti povećana, kontinuirana i strukturirana uključenost alumnija u procese izrade ili izmjena studijskih programa fakulteta. Povratne informacije o zadovoljstvu završenim studijima koje će fakultet dobivati od alumnija biti će ključne za vrednovanje kvalitete studijskih programa i pokazatelj eventualnih potreba za njihovim unaprjeđenjem. Također, planiraju se i periodička događanja, poput Dana karijera, s ciljem povezivanja članova alumni kluba, kao predstavnika poslodavaca, sa studentima, kako bi već u fazi studiranja započeli s razvojem svoje karijere.