Razvojni planovi

Lista za Rijeku: Vraćamo obalu Riječanima!

Mirjana Grce

Kandidati Liste za Rijeku i Kvarnerske inicijative na Molo longu / Foto Mirjana Grce

Kandidati Liste za Rijeku i Kvarnerske inicijative na Molo longu / Foto Mirjana Grce

Grad bi upravljao ustanovom koja bi se sustavno bavila razvojem riječkog priobalja od Preluka do Pećina, što mora postati jedan od najvažnijih gradskih razvojnih resursa, naglasila Ana Blečić JelenovićVratimo obalu građanima, vratimo obalu Rijeci – zajednička je poruka s presice Marinka Koljanina, nezavisnog kandidata za župana primorsko-goranskog uz podršku Liste za Rijeku i Kvarnerske inicijative te Ane Blečić Jelenović, kandidatkinje za gradonačelnicu Rijeke, i Danka Švorinića, kandidata za zamjenika župana.


»Jedina razvojna perspektiva Rijeke je more i ogroman neiskorišten prostor kojim danas upravlja država kroz lučku upravu – obala«, poručio je Švorinić rekavši da Rijeka danas ima dva gradonačelnika – kopnenog kojeg biraju građani, i morskog, ravnatelja lučke uprave, kojeg postavlja država te na čiji izbor i rad Riječani nemaju nikakav utjecaj.


Konstatirao je da se to mora promijeniti jer je jedna od velikih kočnica razvoja grada, i rekao da bi se uz privatnu inicijativu, koju valja podržati, investicije na obali mogle ostvariti i putem EU fondova, a da je dobar primjer za to Trst.
Koljanin je rekao da zbog izostanka komunikacije župana i riječkog gradonačelnika pate i Rijeka i PGŽ, da pate građani – jer nema razvoja, te da će mu nakon izbora prva zadaća biti: s gradonačelnicom Blečić Jelenović početi zajednički rješavati probleme, posebno one koji se tiču obale i korištenja resursa mora što je u nadležnosti Županije.


»Vratit ću Rijeci onaj dio obale koji ne koristi Luka Rijeka da ponovo sa svojim ovlastima izađe na more i razvojno počne jačati«, poručio je Koljanin.


Blečić Jelenović izdvojila je da je već u četiri godine moguće urediti oko 500 novih komunalnih vezova na lokaciji lučice Torpedo i nove lučice Pećine, te da će ona i Lista za Rijeku, kad je riječ o povratku obale građanima, inzistirati na investicijama, novim sadržajima i osiguranom pristupu moru za sve građane.


»S obzirom na sadašnje zakonodavne okvire potrebno je otvoriti pregovore s državnim i županijskim vlastima radi prepuštanja obalnog prostora na upravljanje Gradu Rijeci za marinu, stanove, poslovne prostore, komunalne vezove, kao i razgovori s državnim institucijama i tvrtkama u Rijeci i Županiji, radi boljeg i koordiniranijeg korištenja potencijala riječke luke i drugih gospodarskih subjekata – to je naš imperativ«, naglasila je Blečić Jelenović najavljujući u najkraćem roku dogovoriti konkretne poteze i rok realizacije.


Iznijela je inicijativu da se osnuje riječku lučku upravu na prostoru koji nije od strateškog interesa za Hrvatsku i prepustiti je na upravljanje Gradu Rijeci, tj. ustanovu koja bi se sustavno bavila razvojem riječkog priobalja od Preluka do Pećina, što mora postati, naglasila je, jedan od najvažnijih gradskih razvojnih resursa.