Porezna uprava

LISTA SRAMA Ovo su najveći porezni dužnici u Primorsko-goranskoj županiji

Aneli Dragojević Mijatović

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zanimljivo je da je na 11. mjestu poreznih dužnika tvrtka Giomax d.o.o. koju je nedavno Fina uvrstila na popis top deset dobitaša u RijeciRIJEKA – Porezna uprava Ministarstva financija objavila je novu, ažuriranu listu poreznih dužnika, točnije popis dospjelih i neplaćenih dugova, kao što čini svake godine u ovo vrijeme, na dan 31. listopada, temeljem odredbi Općeg poreznog zakona. Članak 8 tog zakona kaže, podsjećaju na stranicama Porezne uprave, da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina, ako je ukupni iznos duga veći od 100.000 kuna za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, veći od 300.000 kuna za pravne osobe, te veći od 15.000 kuna za sve ostale porezne obveznike (građane).


U Poreznoj upravi pojašnjavaju da su radi lakšeg uvida dospjeli i neplaćeni dugovi iskazani u tri odvojena popisa koji obuhvaćaju: pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i građane, uz napomenu da se građanima smatraju i fizičke osobe koje su prestale obavljati djelatnost. Porezni obveznici su objavljeni redom prema visini duga iskazanog u stupcu ‘ukupni iznos duga’.


Iz godine u godinu


Što se dakle tiče fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost (svi obveznici), na popisu poreznih obveznika koji udovoljavaju kriterijima za objavu duga na dan 31. listopada 2020., na novoj je listi Porezne uprave 5.029 fizičkih osoba. Lani ih je u isto vrijeme bilo 5.396, što znači da im je broj nešto smanjen. Na listi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost (svi obveznici), na popisu se sada našlo ukupno 1.459 pravnih osoba, odnosno tvrtki. Lani ih je na tom popisu evidentirano 1.276, pa je očito da ih je sada više, odnosno više je poduzeća koje imaju određeno dugovanje prema državi. Na listi pak ostalih poreznih obveznika – građani (svi obveznici) je s 31. listopada 2020., 33.221 građanin. Na listi iz listopada 2019. bilo je 36.303 građana, te je očito da je ove godine evidentiran manji broj građana s poreznim dugom.
Treba napomenuti da se dio poreznih obveznika – dužnika naravno ponavlja iz liste u listu, odnosno vuče porezne dugove iz godine u godinu, a neki su novi. Radi lakšeg uvida, popisi se, kako pojašnjavaju i u Poreznoj upravi, mogu pregledavati i po županijama kojima prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta pripadaju porezni obveznici obuhvaćeni popisom. Tako je u Primorsko-goranskoj županiji na netom objavljenoj listi evidentirano 376 fizičkih osoba, 65 pravnih osoba te 2.358 građana koji imaju porezni dug. Na lanjskoj listi bilo je u PGŽ-u 396 fizičkih osoba, 64 pravne osobe, te 2.491 ostalih poreznih obveznika, odnosno građana. Ispada tako da se brojčano stanje osoba s dugom tek malo promijenilo, odnosno nešto je više građana ove godine, podjednako pravnih osoba, te nešto manje fizičkih osoba.


Kanal Ri s uskličnikom


Što se tiče dužnika pravnih osoba iz naše županije, koje je Ministarstvo financija Porezna uprava uvrstila na listu, među prvima su Keepmetal d.o.o, LD Metal d.o.o., Ecometal d.o.o., Metali Trgovina d.o.o. u likvidaciji, Prince d.o.o., Poliservis d.o.o., Jadran-metal d.o.o., Peradria d.o.o., Jan&Jelena Commercium d.o.o., Gumi Produkt d.o.o. itd. Zanimljivo je da je na 11. mjestu tvrtka Giomax d.o.o., koja je nedavno bila u fokusu javnosti zato što ju je Fina uvrstila na popis top-deset dobitaša u Rijeci. Ta tvrtka je naime lani poslovala s dobiti od 22,97 milijuna kuna. Porezna uprava sada je dakle evidentira na listi pravnih osoba s ukupnim iznosom poreznog duga od 3,98 milijuna kuna. Navodi se sjedište tvrtke u Kastvu, što je ranije njeno sjedište, da bi potom bilo u Rijeci.


Među javnosti poznatijim tvrtkama na listi pravnih osoba u PGŽ-u, na 48. mjestu je Cedar, također iz Kastva. Ta je tvrtka vlasnik pilane u Vrbovskom. Navodi se ukupni iznos duga od 530,48 tisuća kuna. Cedar je pak nedavno u fokus javnosti dospio zbog neisplate plaća.


Na listi poreznih dužnika naveden je na 57. mjestu Kanal RI sa 403,62 tisuće ukupnog duga, no kraj duga te tvrtke je stavljeva posebna oznaka (uskličnik). Vezano uz to, a prema pojašnjenju Porezne uprave, porezni obveznici koji dug uplate u iznosu nakon čega isti padne ispod iznosa koji je kriterij za objavu, na popisu se označavaju posebnom oznakom (!), te se pozicioniranjem na navedeno polje prikazuje poruka da je temeljem izvršenih uplata na određeni dan (ovdje konkretno s 30. listopada, op.a.) iznos duga niži od iznosa koji je kriterij za objavu popisa (što je dakle ovdje slučaj). Navodi se i da se porezni obveznici koji nakon objave popisa u cijelosti uplate dug, brišu s popisa.


Na stranici Porezne uprave pojašnjavaju da »popis dospjelih i neplaćenih dugova ne sadržava podatke o dugovima poreznih obveznika kojima je porezno tijelo odobrilo odgodu ili obročno plaćanje duga ili reprogramiranje naplate poreznog duga…«. Popis također ne sadržava podatke o dugovima za koje je Porezna uprava prijavila potraživanje prema dužniku u stečajnom postupku.