Povežimo se baštinom

Kuća kostrenskih pomoraca: Moderni muzej kostrenske pomorske tradicije

Barbara Čalušić

Ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 2,6 milijuna kuna od kojih je 1,6 milijuna kuna bespovratnih EU sredstavaKOSTRENA – Radovi na Kući kostrenskih pomoraca, centru koji bi trebao postati moderni muzej kostrenske pomorske tradicije i baštine, trebali bi započeti ovog ljeta, najavljuju u Općini Kostrena. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova na uređenju, a otvaranje ponuda planirano je za kraj travnja.


Ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 2,6 milijuna kuna od kojih je 1,6 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava dobivenih putem ITU mehanizma, u okviru zajedničkog projekta Urbane aglomeracije Rijeka »Povežimo se baštinom«.


Preostala sredstva za realizaciju projekta osigurana su u proračunu Općine Kostrena za ovu godinu.
Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na sanaciji, adaptaciji i unutarnjem uređenju zgrade nekadašnje škole u Svetoj Barbari u kojoj bi trebao zaživjeti interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca. Projektom se planira uređenje zgrade stare škole i njezina prenamjena u interpretacijski centar koji će predstavljati kulturnu baštinu i bogatu pomorsku tradiciju Kostrene.


– Kuća kostrenskih pomoraca bit će novi kulturno-turistički proizvod baziran na revitalizaciji materijalne i nematerijalne pomorske kulturne baštine, čime će se značajno pridonijeti povećanju turističke privlačnosti Kostrene, posebno njezinog istočnog dijela, koji će realizacijom projekta dobiti novi vrijedan sadržaj. Sanacija, adaptacija i uređenje zgrade stare škole izvest će se na način da se neće mijenjati vanjski gabariti građevine, nego će se njezina unutrašnjost prilagoditi novoj namjeni i suvremenim načinima interpretacije baštine.


Pored radova na uređenju Kuće kostrenskih pomoraca, Općina Kostrena u 2021. godini u proračunu ima planirana sredstva za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste Randići – Sveta Barbara od oko 400 metara, kao i za rješenje kritičnog raskrižja u neposrednoj blizini budućeg interpretacijskog centra koje predstavlja spoj na cestu Urinj – Sveta Barbara. U idućim danima raspisat će se postupak jednostavne nabave i ugovoriti izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, poručuju u Općini Kostrena.