Jačanje riječkog identiteta:

Kroz program “Moja Rijeka” osnovnoškolci će učiti o lokalnoj povijesti i identitetu grada na Rječini

Damir Cupać

Gradonačelnik Vojko Obersnel naveo je da je program neophodan zbog toga što je u redovnom sustavu obrazovanja nedovoljno pažnje posvećeno lokalnoj poviejsti i identitetu gradaRIJEKA Grad Rijeka pokrenut će edukativni program »Moja Rijeka« u osnovnim školama s ciljem povećanja znanja o gradu i jačanja riječkoga identiteta. Program će se kao eksperimentalni uvesti u pet osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka.


– Program će se ponuditi učenicima, vodeći računa o njihovim potrebama, o općeobrazovnim vrijednostima i ciljevima. Pokrenut ćemo aktivnosti vezane za izradu programa i analizu mogućnosti i načina njegova izvođenja za učenike viših razreda osnovne škole, izradu priručnika/udžbenika kao pomoćnoga nastavnog sredstva, te web stranice, pojasnila je pročelnica odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj.


Za početak će se imenovati radna skupina u kojoj će biti Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković i Ivan Vranjić kojoj je zadatak izrada udžbenika i web stranice.
– U okviru programa koji će sadržavati 27 tema koje će se grupirati prema podtemama, primjerice osobe, simboli, prostori, građevine…, bit će izrađen i udžbenik, te priručnik za nastavnike. Didaktičko-metodička transpozicija pojedine teme odnosno podteme temeljit će se na komunikacijskom, kulturološkom, spoznajnom i istraživačkom pristupu, s osobitim naglaskom na odgojne vrijednosti.


Radna skupina imat će zadatak definirati programske sadržaje, izraditi prijedlog programa i sadržaje radnih materijala, te izraditi udžbenik/priručnik i web stranicu u interaktivnom obliku putem koje će učenici moći produbiti sadržaj programa, pojasnila je Sušanj.


Gradonačelnik Vojko Obersnel dodao je da je riječ o programu koji je naveden u njegovim četverogodišnjim smjernicama, a koji je neophodan zbog toga što je u redovnom sustavu obrazovanja nedovoljno pažnje posvećeno lokalnoj poviejsti i identitetu grada.


On je izrazio nadu da će ekspiremntalni program biti u dogledno vrijeme uvršten u programe svih osnovnih i srednjih škola.